جواب مرحله ۵۱۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ نام ترکی
افقی ۱٫ صدمه و رنج
افقی ۱٫ یکی از ایالات صنعتی آمریکا
افقی ۲٫ بصیرت
افقی ۲٫ به علت
افقی ۲٫ مراعات، ملاحظه
افقی ۳٫ واحد
افقی ۳٫ از انواع انرژی
افقی ۳٫ ملحد
افقی ۴٫ دستاویز
افقی ۴٫ باز شکاری
افقی ۴٫ چرک بدن
افقی ۵٫ تمشک مازندرانی
افقی ۵٫ فیلم ایرج طهماسب
افقی ۶٫ حجت و دلیل
افقی ۶٫ ویرگول
افقی ۶٫ عصبی
افقی ۶٫ مخفف گاه
افقی ۷٫ بسیار خوشایند
افقی ۷٫ ره‌توشه
افقی ۷٫ هر فصل یسنا
افقی ۷٫ حرف همراهی
افقی ۸٫ استان
افقی ۸٫ قصد
افقی ۸٫ دگرگون شده
افقی ۹٫ نشانه بیماری
افقی ۹٫ شامه‌نواز
افقی ۹٫ قطعه کاغذ
افقی ۹٫ زد و خورد
افقی ۱۰٫ شمای خودمانی
افقی ۱۰٫ الکتریسیته
افقی ۱۰٫ عمل گسیختن
افقی ۱۰٫ حیران
افقی ۱۱٫ از سوره‌ها
افقی ۱۱٫ از حروف یونانی
افقی ۱۲٫ درختی همیشه سبز
افقی ۱۲٫ فیلمی از رسول ملاقلی‌پور
افقی ۱۲٫ مارکی بر کامیون
افقی ۱۳٫ بصیر
افقی ۱۳٫ متداول
افقی ۱۳٫ نام گلی خوشبو
افقی ۱۴٫ پیشه تصویربردار
افقی ۱۴٫ بزرگ و مهتر
افقی ۱۴٫ آراسته و منظم
افقی ۱۵٫ شاعر قرن هشتم
افقی ۱۵٫ تیم فرانسوی
افقی ۱۵٫ شهر رازی
عمودی ۱٫ میوه به
عمودی ۱٫ خودروی روسی
عمودی ۱٫ از شب‌های عزاداری
عمودی ۲٫ مهاجم گلزن آرژانتینی
عمودی ۲٫ سوار
عمودی ۳٫ سوره مردم
عمودی ۳٫ شهری در آذربایجان غربی
عمودی ۳٫ شاتل فضایی شوروی سابق
عمودی ۴٫ این گیاه در کاهش اضطراب و بی‌خوابی مورد استفاده قرار می‌گیرد
عمودی ۴٫ کوک زدن
عمودی ۴٫ شهر ریشه
عمودی ۴٫ یک دهم
عمودی ۵٫ آلبالوی جنگلی
عمودی ۵٫ آزادی از اتهام
عمودی ۵٫ دریا
عمودی ۶٫ بزرگ منشی
عمودی ۶٫ جاده شمالی
عمودی ۶٫ جمع مزیت
عمودی ۷٫ زنگ چارپا
عمودی ۷٫ خشمگین
عمودی ۷٫ دانشگاهی در فرانسه
عمودی ۸٫ یک نوع روش تصویرنگاری با استفاده از مواد رادیو اکتیو برای سلول‌ها و بافت‌ها
عمودی ۹٫ نصب صورت
عمودی ۹٫ مسیحی
عمودی ۹٫ نمد زین
عمودی ۱۰٫ به تنهایی
عمودی ۱۰٫ زاج سیاه
عمودی ۱۰٫ ویتامین معروف
عمودی ۱۱٫ سخن بیهوده
عمودی ۱۱٫ ثلاله مصر
عمودی ۱۱٫ کیمیا
عمودی ۱۲٫ موی فر
عمودی ۱۲٫ نوعی حلوا
عمودی ۱۲٫ از ضمایر شخصی پیوسته
عمودی ۱۲٫ پستی
عمودی ۱۳٫ دالان
عمودی ۱۳٫ اتاقک آرامگاه
عمودی ۱۳٫ کم کردن
عمودی ۱۴٫ ضد گرسنگی
عمودی ۱۴٫ نوعی آمپرسنج
عمودی ۱۵٫ خوراکی با بادمجان
عمودی ۱۵٫ از شرکت‌های خودروسازی آلمان
عمودی ۱۵٫ رسول خدا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar