جواب مرحله ۵۰۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ از اوراق بهادار
افقی ۱٫ خانقاه
افقی ۱٫ اثری از اسماعیل فصیح
افقی ۲٫ تکیه کلام درویش
افقی ۲٫ دورتر
افقی ۲٫ پرش از جایی مرتفع در آب
افقی ۳٫ مکر کردن
افقی ۳٫ امر تو را اطاعت می‌کنم
افقی ۳٫ بین رویه و آستر
افقی ۴٫ تخت
افقی ۴٫ پایتخت فلزی
افقی ۴٫ سود پول
افقی ۵٫ آهو
افقی ۵٫ تابلویی از کمال‌الملک
افقی ۶٫ میوه باب گلو
افقی ۶٫ نظیر ندارد
افقی ۶٫ از شهرهای خراسان شمالی
افقی ۶٫ چربی
افقی ۷٫ پدر
افقی ۷٫ از میوه‌های گرمسیری
افقی ۷٫ چرک و زرداب زخم
افقی ۷٫ غنیمت جنگی
افقی ۸٫ ملون
افقی ۸٫ ظرف روغن
افقی ۸٫ بازیکن اروگوئه‌ای بارسا
افقی ۹٫ ویتامین جدولی
افقی ۹٫ زوبین
افقی ۹٫ زمین آماده کشت
افقی ۹٫ باد گلو
افقی ۱۰٫ پیشوند نفی در کلمه
افقی ۱۰٫ مستی
افقی ۱۰٫ شناگر زیر آب
افقی ۱۰٫ لایق
افقی ۱۱٫ بر حسب قاعده
افقی ۱۱٫ پهلوان
افقی ۱۲٫ گرفتنی در حمام
افقی ۱۲٫ روز عرب
افقی ۱۲٫ آرام و بدون دغدغه
افقی ۱۳٫ لازم و واجب
افقی ۱۳٫ بدگمانی
افقی ۱۳٫ شکل ظاهری
افقی ۱۴٫ از سوره‌ها
افقی ۱۴٫ چندین وزیر
افقی ۱۴٫ رگ گردن
افقی ۱۵٫ دارای پستی و بلندی
افقی ۱۵٫ واحد پول مراکش
افقی ۱۵٫ باب
عمودی ۱٫ پارچه نخی
عمودی ۱٫ نمایان شدن
عمودی ۱٫ پلکان چوبی
عمودی ۲٫ فیلم معروف مایکل کورتیز
عمودی ۲٫ بلند مرتبه
عمودی ۳٫ آفتاب
عمودی ۳٫ رود پرآب روسیه
عمودی ۳٫ خویشان و نزدیکان
عمودی ۴٫ سراچه
عمودی ۴٫ روز گذشته
عمودی ۴٫ بیماری ریوی
عمودی ۴٫ شامل‌تر
عمودی ۵٫ حلقه زین
عمودی ۵٫ شور
عمودی ۵٫ عدد ورزشی
عمودی ۶٫ تصدیق پوتین
عمودی ۶٫ خوراکی از گندم و گوشت له شده
عمودی ۶٫ بی‌میلی
عمودی ۷٫ نوعی صندلی راحتی
عمودی ۷٫ طراحی مقدماتی
عمودی ۷٫ شهری در پاکستان
عمودی ۸٫ اثر جواد مجابی
عمودی ۹٫ بازیکن آلمانی یوونتوس
عمودی ۹٫ فیلمی با بازی آتیلا پسیانی
عمودی ۹٫ تر و تازه
عمودی ۱۰٫ امتداد داده شده
عمودی ۱۰٫ شعر می‌گوید
عمودی ۱۰٫ واحد سطح
عمودی ۱۱٫ بغل
عمودی ۱۱٫ از عوامل بیماری
عمودی ۱۱٫ بسیار راستگو
عمودی ۱۲٫ تبار
عمودی ۱۲٫ بهانه جویی
عمودی ۱۲٫ گشوده
عمودی ۱۲٫ از عناصر گازی
عمودی ۱۳٫ جرقه
عمودی ۱۳٫ از استان‌ها
عمودی ۱۳٫ پیشه
عمودی ۱۴٫ شریف و بزرگوار
عمودی ۱۴٫ اثری از برتراند راسل
عمودی ۱۵٫ کاسه سر
عمودی ۱۵٫ چوب سوخته
عمودی ۱۵٫ ضایع شدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar