جواب مرحله ۵۰۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ جای مخصوص تماشاخانه
افقی ۱٫ محصلان حوضه علمیه
افقی ۱٫ تلف کردن آب
افقی ۲٫ میوه پرزدار
افقی ۲٫ پیوسته، جاوید
افقی ۲٫ دوشیزه
افقی ۳٫ از رودهایی که به دریای خزر می‌ریزند
افقی ۳٫ خوک وحشی
افقی ۳٫ شایسته و سزاوار
افقی ۴٫ آراسته، نیکو
افقی ۴٫ وام‌ها
افقی ۴٫ مارال
افقی ۵٫ واحد پول بلغارستان
افقی ۵٫ آهنگی با خوانندگی حمید طالب‌زاده
افقی ۶٫ جرعه، مقدار آب
افقی ۶٫ به طور آشکار
افقی ۶٫ بی‌هوشی
افقی ۶٫ بالا آمدن آب دریا
افقی ۷٫ قطعه نازک فلزی
افقی ۷٫ بران
افقی ۷٫ حرف دهن‌کجی
افقی ۷٫ غنیمت جنگی
افقی ۸٫ پرده‌دری
افقی ۸٫ ناپاک
افقی ۸٫ راهنمایی کردن
افقی ۹٫ از سوره‌های قرآن کریم
افقی ۹٫ نام ترکی
افقی ۹٫ مادر خودمانی
افقی ۹٫ شیخ‌ها
افقی ۱۰٫ خراشیدن
افقی ۱۰٫ سست
افقی ۱۰٫ زخمی مزمن در پوست بدن
افقی ۱۰٫ جزیره جنوبی
افقی ۱۱٫ اثری از دقیقی
افقی ۱۱٫ پاروی قایقرانان
افقی ۱۲٫ ماده معدنی پرمصرف
افقی ۱۲٫ پیکر انسان
افقی ۱۲٫ اثری از منیرو روانی‌پور
افقی ۱۳٫ ماه دهم از سال قمری
افقی ۱۳٫ بدنام
افقی ۱۳٫ قضاوت کردن
افقی ۱۴٫ غیر مجاز
افقی ۱۴٫ گرد
افقی ۱۴٫ نام سیاره مشتری
افقی ۱۵٫ زیان‌دیده و بدهکار
افقی ۱۵٫ وسیله روفتن
افقی ۱۵٫ چوب خوشبو
عمودی ۱٫ پای افزار
عمودی ۱٫ نباید گنده تر از دهان برداشت
عمودی ۱٫ نصیحت‌پذیر
عمودی ۲٫ جغرافیای سیاسی
عمودی ۲٫ رود طولانی فرانسه
عمودی ۳٫ ذکر، دعا
عمودی ۳٫ سرگردان
عمودی ۳٫ شرح و تفسیر
عمودی ۴٫ هواپیما
عمودی ۴٫ جستن گلوله
عمودی ۴٫ چکیدن آب
عمودی ۴٫ خوش‌شانس کارتونی
عمودی ۵٫ تابان و درخشنده
عمودی ۵٫ سلول
عمودی ۵٫ پیام کوتاه
عمودی ۶٫ بنیاد
عمودی ۶٫ درنگ، تأخیر
عمودی ۶٫ دایره‌ها
عمودی ۷٫ بخشی از گیاهان
عمودی ۷٫ این گونه
عمودی ۷٫ انقباض ناگهانی و غیرارادی عضلۀ دیافراگم که به‌صورت صداهای پی‌درپی از حلق خارج می‌شود
عمودی ۸٫ فیلمی از سعید سهیلی با بازی ابوالفضل پورعرب
عمودی ۹٫ پیشکشی‌ها
عمودی ۹٫ سرنیزه
عمودی ۹٫ بلندی
عمودی ۱۰٫ به زور
عمودی ۱۰٫ نیستی
عمودی ۱۰٫ تصدیق آلمانی
عمودی ۱۱٫ رایگان
عمودی ۱۱٫ مأیوس
عمودی ۱۱٫ ریسمان
عمودی ۱۲٫ خوی، عادت
عمودی ۱۲٫ آب آشامیدنی
عمودی ۱۲٫ بیکاره
عمودی ۱۲٫ جار و جنجال
عمودی ۱۳٫ ناپسند داشتن
عمودی ۱۳٫ مسلط شونده
عمودی ۱۳٫ نیرو
عمودی ۱۴٫ پایه
عمودی ۱۴٫ گارگردان سیاره میمون‌ها
عمودی ۱۵٫ از شهرهای استان همدان
عمودی ۱۵٫ از اجزای آجیل
عمودی ۱۵٫ استان و مرکزش

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar