جواب مرحله ۵۰۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ علامت مفعول بی‌واسطه
افقی ۱٫ ضد مغرب
افقی ۱٫ الهه آب
افقی ۲٫ پارچه‌فروش
افقی ۲٫ تباه و گندیده
افقی ۲٫ بهنجار، طبیعی
افقی ۳٫ گذراندن
افقی ۳٫ شرح و تفصیل
افقی ۳٫ برای کسی می‌گیرند تا از او پشتیبانی کننده
افقی ۴٫ جمع دین
افقی ۴٫ داستان
افقی ۴٫ نیروگاه شمالی
افقی ۵٫ خداوند
افقی ۵٫ از وسایل آشپزخانه
افقی ۶٫ اکسید کلسیم
افقی ۶٫ خوراک کفش
افقی ۶٫ در آغاز
افقی ۶٫ پرنده مظهر وفا
افقی ۷٫ یار خاموش
افقی ۷٫ پایان حیات
افقی ۷٫ ترمز چارپا
افقی ۷٫ چله کمان
افقی ۸٫ خدای هندوان
افقی ۸٫ دعای زیر لب
افقی ۸٫ امتحان
افقی ۹٫ ضمیر غایب
افقی ۹٫ پس ندادنی خسیس!
افقی ۹٫ کاسه گران
افقی ۹٫ پماد قدیمی
افقی ۱۰٫ مرکز ریشه‌ای
افقی ۱۰٫ رشته، ضایع
افقی ۱۰٫ نور کم
افقی ۱۰٫ نام مستعار دهخدا
افقی ۱۱٫ از تیم‌های فوتبال ایران
افقی ۱۱٫ هنوز آدم نشده!
افقی ۱۲٫ ساز و برگ اسب
افقی ۱۲٫ پیشوای هندی
افقی ۱۲٫ مادر زبان‌های اروپایی
افقی ۱۳٫ قتل سیاسی
افقی ۱۳٫ وسیله دید بهتر
افقی ۱۳٫ حومه تهران
افقی ۱۴٫ پیامبران
افقی ۱۴٫ گاز کمیاب
افقی ۱۴٫ دوچرخه‌سوار می‌زند
افقی ۱۵٫ اسباب و اثاث زندگی
افقی ۱۵٫ عدد ترتیبی
افقی ۱۵٫ حرف دهان‌کجی
عمودی ۱٫ سود حرام
عمودی ۱٫ سوار
عمودی ۱٫ انعکاس
عمودی ۲٫ کنایه از اجنه
عمودی ۲٫ حنا
عمودی ۳٫ گندم از آسیاب برگشته
عمودی ۳٫ سبزی سالاد
عمودی ۳٫ نوعی درخت از گونه درختان مخروطی همیشه سبز
عمودی ۴٫ برتری‌ها
عمودی ۴٫ شهر خرما
عمودی ۴٫ مخفف خوب
عمودی ۴٫ کامیون ارتشی
عمودی ۵٫ گل همیشه بهار
عمودی ۵٫ دندان‌های نیش
عمودی ۵٫ مایه حیات
عمودی ۶٫ تاقچه بالایی
عمودی ۶٫ سخن‌چین
عمودی ۶٫ خوشایند و دلپذیر
عمودی ۷٫ چارچوب عکس
عمودی ۷٫ مخلص و بی‌ریا
عمودی ۷٫ جمعه
عمودی ۸٫ از بازیگران «شانس، عشق، تصادف»
عمودی ۹٫ دوام داشتن
عمودی ۹٫ قاضی میدان
عمودی ۹٫ مظهر استقامت
عمودی ۱۰٫ بی‌خبر
عمودی ۱۰٫ بستر سیل
عمودی ۱۰٫ سایه
عمودی ۱۱٫ از خواهران برونته
عمودی ۱۱٫ شنوا
عمودی ۱۱٫ سنگینی
عمودی ۱۲٫ همراه مرج
عمودی ۱۲٫ نقش هنرپیشه
عمودی ۱۲٫ باد سرد
عمودی ۱۲٫ آماسیده
عمودی ۱۳٫ برد معروف
عمودی ۱۳٫ گوهری سبزرنگ
عمودی ۱۳٫ زاپاس
عمودی ۱۴٫ خودروی جنگی
عمودی ۱۴٫ سبکی در نقاشی که مخصوص ایرانیان است
عمودی ۱۵٫ میوه‌ای اشتها‌آور
عمودی ۱۵٫ نشان، رونق
عمودی ۱۵٫ رسول خدا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar