جواب مرحله ۵۰۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱٫ فیلمی با بازی ایرج قادری
افقی ۱٫ نهر بزرگ
افقی ۲٫ برگه‌ای که دریافت و پرداخت پول در آن ثبت می‌شود
افقی ۲٫ درخت زینتی از خانواده پروانه‌واران با برگ‌های مرکب ریز به رنگ سبز روشن که گل‌های سفید، خوشه‌ای، و معطر دارد
افقی ۲٫ سنگ انگشتر
افقی ۳٫ جلگه وسیع
افقی ۳٫ دراز است و میان‌تهی
افقی ۳٫ برزگر، کشاورز
افقی ۴٫ گرامی داشتن
افقی ۴٫ نقش هنری
افقی ۴٫ زبان حافظ
افقی ۵٫ چهار من تبریز
افقی ۵٫ وسیله یک طرفه کردن جریان الکتریکی
افقی ۵٫ دیوانگی
افقی ۵٫ آتشگیره
افقی ۶٫ دستبند
افقی ۶٫ خو
افقی ۶٫ بی‌هوشی
افقی ۷٫ غار نبوت
افقی ۷٫ جلا یافته
افقی ۷٫ آره
افقی ۸٫ اثری از صادق چوبک
افقی ۸٫ همان دم
افقی ۸٫ جنگ
افقی ۹٫ بینی
افقی ۹٫ کسی را با ترفند از جایی راندن
افقی ۹٫ زمین دور از آب
افقی ۱۰٫ بذر گیاه
افقی ۱۰٫ به علت، به سبب
افقی ۱۰٫ تعجب، حیرت
افقی ۱۱٫ شهری در آلمان
افقی ۱۱٫ لاغر و ضعیف
افقی ۱۱٫ بندپای گزنده خطرناک
افقی ۱۱٫ همان آروغ است
افقی ۱۲٫ همه مردم
افقی ۱۲٫ کلمه نفرت و بیزاری
افقی ۱۲٫ ناشایست
افقی ۱۳٫ قد بنلد
افقی ۱۳٫ مقدار معین از هر چیز
افقی ۱۳٫ فوتبالیست پرتغالی تیم والنسیا
افقی ۱۴٫ دستور قطعی
افقی ۱۴٫ هنرمند
افقی ۱۴٫ زمان حاضر
افقی ۱۵٫ فوتبالیست آرژانتینی تیم پاریس سن ژرمن
افقی ۱۵٫ رود طولانی آسیا
عمودی ۱٫ چندین دفتر
عمودی ۱٫ بازیگر فیلم «کسی از گربه‌های ایرانی خبر نداره»
عمودی ۲٫ نوعی مشروب الکلی
عمودی ۲٫ تابان
عمودی ۲٫ یک نفر
عمودی ۳٫ دریده چشم
عمودی ۳٫ دوستان
عمودی ۳٫ دانا
عمودی ۴٫ روشن، آشکار
عمودی ۴٫ استعداد فهم و دریافت
عمودی ۴٫ از ایالات آمریکا
عمودی ۵٫ از ادات تشبیه
عمودی ۵٫ مقسم آب
عمودی ۵٫ آب دهان
عمودی ۶٫ کمتر
عمودی ۶٫ دادن بدون عوض
عمودی ۶٫ واحد پول ارمنستان
عمودی ۶٫ حرف ندا
عمودی ۷٫ جنگ
عمودی ۷٫ پایتخت سنگال
عمودی ۷٫ دیوار کوتاه
عمودی ۸٫ چند قله
عمودی ۸٫ چشمش کمی ضعیف است
عمودی ۸٫ از اعداد دو رقمی
عمودی ۹٫ شش
عمودی ۹٫ فراخ
عمودی ۹٫ خلاص
عمودی ۱۰٫ گشوده
عمودی ۱۰٫ شهری در کهگیلویه و بویراحمد
عمودی ۱۰٫ همراه دمن
عمودی ۱۰٫ بسیار
عمودی ۱۱٫ رخت، لباس
عمودی ۱۱٫ شرم‌آور
عمودی ۱۱٫ ماهی کنسروی
عمودی ۱۲٫ شادی در چهره‌اش پیداست
عمودی ۱۲٫ دو یار جدولی
عمودی ۱۲٫ شخص نامعلوم
عمودی ۱۳٫ پسوند آلودگی
عمودی ۱۳٫ پیری
عمودی ۱۳٫ آسودگی
عمودی ۱۴٫ دلیر، شجاع
عمودی ۱۴٫ ملامت حاصل از نیاز به ماده مخدر
عمودی ۱۴٫ از گیاهان رنگرزی
عمودی ۱۵٫ بازیگر فیلم «مرد عوضی» و «لیدی ایو»
عمودی ۱۵٫ آشوب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar