جواب مرحله ۵۰۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ حشره‌کش دستی
افقی ۱ فراگشت
افقی ۲ سال
افقی ۲ خوشحالی و شادمانی
افقی ۲ عرق کردن
افقی ۳ چرم دباغی شده
افقی ۳ بهره‌مند
افقی ۳ از گیاهان رنگرزی
افقی ۴ خانواده و خویشان
افقی ۴ مورچه ریز
افقی ۴ آرزو کردن
افقی ۵ خداوند
افقی ۵ فعال و مفید
افقی ۵ حکم فقیه
افقی ۵ جمع کردن
افقی ۶ گیاه رنگ ابرو
افقی ۶ پدال توقف خودرو
افقی ۶ بگو در قرآن
افقی ۷ بی‌درنگ
افقی ۷ یک بار در سال صورت می‌پذیرد
افقی ۷ می
افقی ۸ مربوط به حمل و نقل
افقی ۸ جدال
افقی ۸ هیاهو
افقی ۹ ماه نو
افقی ۹ مرغ خانگی
افقی ۹ پوشش
افقی ۱۰ پول ژاپن
افقی ۱۰ دستگاه فراخوان
افقی ۱۰ فعالیت زیاد و بی‌نتیجه
افقی ۱۱ کلمه افسوس
افقی ۱۱ همراه دوز
افقی ۱۱ شراب‌فروش
افقی ۱۱ آزمندی
افقی ۱۲ نقاب
افقی ۱۲ پسوند آلودگی
افقی ۱۲ آرایش صورت
افقی ۱۳ دنباله‌روی
افقی ۱۳ ماده اولیه رب
افقی ۱۳ خدا
افقی ۱۴ درون
افقی ۱۴ تیم فوتبال فرانسوی
افقی ۱۴ لوس
افقی ۱۵ فیلمی از رابرت وایز
افقی ۱۵ ویران
عمودی ۱ هتل کوچک
عمودی ۱ مدرس دانشگاه‌ها
عمودی ۲ آب بدبو
عمودی ۲ وسایل بارکشی
عمودی ۲ ساختمان و سازنده‌اش
عمودی ۳ شریک
عمودی ۳ سرگردان
عمودی ۳ کان
عمودی ۴ ادغام منابع صوتی یا تصویری
عمودی ۴ پهلوان
عمودی ۴ شکل هندسی کامل
عمودی ۵ محکم کردن
عمودی ۵ از حواس پنجگانه
عمودی ۵ پوشش بیرونی جانداران
عمودی ۶ هرگز نه
عمودی ۶ خلاص شده
عمودی ۶ از گل‌های زینتی
عمودی ۶ میان
عمودی ۷ رشوه گرفتن
عمودی ۷ یک دندگی
عمودی ۷ کره
عمودی ۸ دروازه‌بان آلمانی بایرن مونیخ
عمودی ۸ خودروی حمل مایعات
عمودی ۸ تاخت و تاز
عمودی ۹ رتبه کارمندی
عمودی ۹ اروپایی
عمودی ۹ از شهرهای استان مرکزی
عمودی ۱۰ حرف نداری
عمودی ۱۰ باقی‌مانده چیزی
عمودی ۱۰ نفس‌تنگی
عمودی ۱۰ بخار دهان
عمودی ۱۱ رازها
عمودی ۱۱ وقت
عمودی ۱۱ رطوبت
عمودی ۱۲ کشور اروپایی
عمودی ۱۲ وا رفته
عمودی ۱۲ بحر
عمودی ۱۳ بدین معنی
عمودی ۱۳ رودی در استان گلستان
عمودی ۱۳ دشمنی
عمودی ۱۴ خانه
عمودی ۱۴ گمراه شدن
عمودی ۱۴ از شهرهای استان مرکزی
عمودی ۱۵ بخش بخش شده
عمودی ۱۵ فیلمی به کارگردانی و بازیگری جواد رضویان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar