جواب مرحله ۴۹۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سواری عمومی
افقی ۱ با چیزی ور رفتن
افقی ۲ غضب
افقی ۲ بدست آوردن
افقی ۲ قطعی برای کتاب
افقی ۳ صدای شکستن
افقی ۳ حاجت
افقی ۳ اثری از فئودور داستایفسکی
افقی ۴ وزنه وزنه‌بردار
افقی ۴ جوی
افقی ۴ پراکنده ساختن
افقی ۵ ورم خودمانی
افقی ۵ فیلمی از تونی گیلروی
افقی ۵ ارز قدرتمند
افقی ۵ چیز
افقی ۶ مادربزرگ
افقی ۶ نگارها
افقی ۶ عامل وراثت
افقی ۷ روفتن خانه
افقی ۷ ذوب کردن
افقی ۷ بسیار نعمت دهنده
افقی ۸ از وسایل ورزش باستانی
افقی ۸ شتر
افقی ۸ خداحافظی
افقی ۹ نصف هر چیز
افقی ۹ از تیم‌های فوتبال لیگ ایران
افقی ۹ نظرات انتخاباتی
افقی ۱۰ اثر پا
افقی ۱۰ مدرک
افقی ۱۰ عوض شده
افقی ۱۱ میوه مربایی
افقی ۱۱ چشم‌تنگ
افقی ۱۱ چلچراغ
افقی ۱۱ از شهرهای استان بوشهر
افقی ۱۲ شهری در استان آذربایجان شرقی
افقی ۱۲ بگو در قرآن
افقی ۱۲ یکی پس از دیگری
افقی ۱۳ دزدیدن
افقی ۱۳ نوشیدنی
افقی ۱۳ روش‌ها
افقی ۱۴ شهری در ایتالیا
افقی ۱۴ پیکرها
افقی ۱۴ خورشید
افقی ۱۵ از روی عقل و تدبیر کار نکردن
افقی ۱۵ رایگان
عمودی ۱ همرا گچ در کلاس
عمودی ۱ خارج
عمودی ۲ وقوف بر امری
عمودی ۲ فرزند فرزند
عمودی ۲ گره
عمودی ۳ بالاترین مرتبه چیزی
عمودی ۳ فراوانی
عمودی ۳ معطر
عمودی ۴ نوشتاری
عمودی ۴ عددی است دو رقمی
عمودی ۴ ظروف شکسته را پیوند می‌زند
عمودی ۵ تصدیق روسی
عمودی ۵ حیوان مکار
عمودی ۵ از سوره‌ها
عمودی ۶ شهر جشنواره فرانسه
عمودی ۶ دو دل شدن
عمودی ۶ چلیپا
عمودی ۶ منقار مرغ
عمودی ۷ گازی بی‌رنگ و کم‌بو
عمودی ۷ از وسایل باغبانی
عمودی ۷ تصویر کلی از چیزی
عمودی ۸ جایی که سایه باشد
عمودی ۸ طبیعی
عمودی ۸ پابرجا شدن
عمودی ۹ از حالات ماده
عمودی ۹ خشم ناشی از رنج و اندوه
عمودی ۹ سه تایی
عمودی ۱۰ بوسه‌گاه
عمودی ۱۰ رنگ به رنگ شدن
عمودی ۱۰ ماه
عمودی ۱۰ حرف نداری
عمودی ۱۱ خوشروی
عمودی ۱۱ شهری در هند
عمودی ۱۱ تکیه بر پشتی
عمودی ۱۲ پرنده نامه‌بر
عمودی ۱۲ بالا آمدن آب دریا
عمودی ۱۲ پایتخت بنگلادش
عمودی ۱۳ میل
عمودی ۱۳ افسر ارشد در ارتش
عمودی ۱۳ آگاه کردن
عمودی ۱۴ ظرف آبکشی
عمودی ۱۴ روی آب حرکت می‌کند
عمودی ۱۴ آمودریا
عمودی ۱۵ خوش‌قدم
عمودی ۱۵ سهل انگاری

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar