جواب مرحله ۳۰۳ جدولانه ۱

آب ساکن
آبگیر
ابتدا
ادیت کردن
از حیوانات گله
از دروس ریاضی
از شهرهای لرستان
از عناصر شیمیایی
از فراعنه مصری
اسباب خانه
اندیشه کردن
باد شدید
بت
بخشودن
بیگانه
پایانی،انتهایی
پدر
پراکندگی و تفرق
پرکار
پسوند مراقبت
پشت سر هم قرار گرفتن
پیمان
پیک
تبسم
ترا بگوید ادبی
تفریق
جستجو کردن
حق الزحمه
حیله گر
درب و داغون
درخت زبان گنجشک
درد و رنج
دسته پیستون
رطوبت
رنگرز
روز عرب
زیرک
ستارگان
سر
سرگذشت
سگ بیمار
سهل
سوراخ کننده
شهری در استان فارس
عدد منفی
عزل
عوض
غلاف شمشیر
فراوانی نعمت
فیلمی از چارلی چاپلین
قابل قرائت
قبل از ورزش
قطب مثبت
مار زرد رنگ بی زهر
متفاوت،ویژه
مخفف آگاه
مدار مجتمع
مدهوش
مشغول به فعلی بودن
مشغول حرفه ای بودن
مغازه
ملخ سیاه
منت گذارنده
میوه تلفنی
ناگوار
نامادری
ننر و چرب زبان
نهر و رود
نوبت و دفعه
نوعی زیرپوش
نیتروژن
هر یک از بازیکنان تیم
همجنس باز
واحد فرکانس
واضح و آشکار
وسط
کار بچه یک دنده
کاهش تدریجی
کج و منحرف
کشور غله

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar