جواب مرحله ۱۰۵۷ جدولانه ۲ کامل

نوعی تخته مصنوعی
اختلال حواس پیدا کردن
برنج شوشتری
زبان گیلان
به کمال رسیدن
امر از پاشیدن
نشانه و حجت خدا
خرده گرفتن
مهم بودن
گشوده
پسوند راننده
چشم چرانی
فیلمی با بازی حمیده‌خیرآبادی
اثر آندره ژید
قهوه‌ای روشن
مؤدب
اختراع نوبل
مقابل نسیه
فعال
واحدی در وزن
زدنی در ادارات
شعله‌ور شدن
شیشه و قرابه
عصا
بیماری خونی ارثی
پایتخت زیمباوه
نزدیک و پیش
بی‌نظیر
علف خوردن
طوفان دریا
علل
پاک
احمق
از سوره‌ها
ضایع شدن
خودرو بکسل کننده
پارچه رنگ می‌کند
چیز
موجب کمی یا افزونی چیزی از چیز دیگر
فوتبالیست هلندی
روییدن
رشته‌کوه آمریکای شمالی
همدم
باخبر
تولید کننده
لیست
خلق کردن
ماشین
فوتبالیست برزیلی
به غیر از آن
کشور آسیایی
پیدا کردن
در میان
یار مهربان
خنده‌دار
شادمانی
انجیر قرآنی
میل و شهوت
گریبان
شوخی
نا
خزنده خوش خط و خال
گوسفند ماده
مرغ می‌رود
نت چهارم
حرف ندا
تابان و درخشان
پیر
زباندار بی‌زبان
بدن
اثر بالزاک
وسایل کار
پارچه ابریشمی
بدین جهت
شهر آذربایجان شرقی
خراج
غربال
ایل
تاس کباب
واحد پول ژاپن
محبوب
کنار و جانب
شهر کردستان
امامان
وسیله پر سر و صدا
پهلوان
حرف دهن کجی
گروه مردم
دین داشتن
قلعه‌ها
گیاهی بدبو و تلخ
شهر خراسان جنوبی
سمبلیک
نوکری
کم‌دل
واحدی در سطح
مقیم
عرق گل محمدی
سوگند
هدایت کننده
خود این
معبر
وسط
شهر ترکمنستان
سلطان
وجود دارد
منسوب به ریه
فرش مالیدنی
قاشق بزرگ
بسیاری
نوشته مکتوب
قوم کم‌حرف
فیلمی با بازی مجید مظفری
زنده
بی‌اندازه
شهر فرانسه
ماده آرایش مژه‌ها
الفبای موسیقی
پا پیش خوردن
از جنس نی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar