جواب کامل همه مراحل بازی بادبادک (حدس کلمه)

بخش اول

۱- سرما
۲- گرما
۳- خام
۴- زرد
۵- قوی
۶- لطیف
۷- ارتفاع
۸- قرمز
۹- ترش
۱۰- سکوت
۱۱- سفید
۱۲- قدیمی
۱۳- بزرگ
۱۴- گرد
۱۵- جفت
۱۶- سیاه
۱۷- نوشیدن
۱۸- کند
۱۹- رنگارنگ
۲۰- اخطار
۲۱- سرعت
۲۲- خشک
۲۳- جدید
۲۴- کثیف
۲۵- اشاره
۲۶- غمگین
۲۷- پولدار
۲۸- بازی
۲۹- گرفتن
۳۰- آبی
۳۱- پارک
۳۲- گروه
۳۳- مربع
۳۴- قرار
۳۵- روشنایی
۳۶- ستاره
۳۷- کتاب
۳۸- تمرین
۳۹- آب
۴۰- سبز
۴۱- پریدن
۴۲- سنگین
۴۳- فراوان
۴۴- طناب
۴۵- کودکان
۴۶- کشش
۴۷- کارت
۴۸- موزیک
۴۹- فرانسه
۵۰- پوست
۵۱- رول
۵۲- شیشه
۵۳- سلول
۵۴- انتخاب
۵۵- هندل
۵۶- هاله نور
۵۷- زیپ
۵۸- نقشه
۵۹- چادر
۶۰- لبخند
۶۱- مارپیچ
۶۲- بوکس
۶۳- پشت سر
۶۴- لباس
۶۵- محاسبه
۶۶- زمان
۶۷- آب و هوا
۶۸- الفبا
۶۹- پخت و پز
۷۰- زمستان
۷۱- صورت
۷۲- خودرو
۷۳- درخت
۷۴- اوراقی
۷۵- ماسه
۷۶- چانه
۷۷- خط
۷۸- تعادل
۷۹- غمگین
۸۰- نامه

بخش دوم

۱- دسته
۲- کلید
۳- جوهر
۴- مطالعه
۵- رنگین
۶- پرواز
۷- ساعت
۸- فلش
۹- دانه
۱۰- مشعل
۱۱- ترک کردن
۱۲- دستور
۱۳- پودر
۱۴- وزنه برداری
۱۵- فضا
۱۶- صفحه نمایش
۱۷- متر
۱۸- مهر
۱۹- دست انداختن
۲۰- خون
۲۱- جراحت
۲۲- گفتگو
۲۳- راهنما
۲۴- اکشن
۲۵- خدمت
۲۶- قهرمان
۲۷- کتاب داستان
۲۸- آلبوم
۲۹- عصبانیت
۳۰- کودن
۳۱- شیرینی
۳۲- پدال
۳۳- تیغ
۳۴- افکت
۳۵- آشغال
۳۶- زوج
۳۷- حیوانات
۳۸- تفکر
۳۹- مادر
۴۰- بولینگ
۴۱- هندسه
۴۲- رانندگی
۴۳- پدر
۴۴- خلبان
۴۵- خرابه
۴۶- شمشیرزن
۴۷- خروپف
۴۸- سم
۴۹- زامبی
۵۰- خفاش
۵۱- ارواح
۵۲- مسافرت
۵۳- مهمانی
۵۴- صمیمیت
۵۵- بامزه
۵۶- بنفش
۵۷- قهرمان
۵۸- نظافت
۵۹- بدبو
۶۰- شکلک
۶۱- تفریح
۶۲- تلخ
۶۳- گیاهان دارویی
۶۴- روان درمانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar