جواب مرحله ۹۹۸ جدولانه ۲ کامل

گلی زرد با بوته کوتاه
کنایه از جای کثیف
مهمانخانه شبانه‌روزی
ضمیر خودستا
آقای اسپانیایی
عضو سپر کردنی
گماشته
بدنامی
تاریخ‌نویس
جستن
آلت فلزی سرکج
زینت دهنده
اثر پرویز قاضی سعید
ترشرویی
اثر صادق چوبک
سالیانه
ابر نزدیک زمین
خودستایی
زینت ناخن
حشره‌کش دستی
اندیشمند
شراب
نازک‌دل
دانا
آشکار ساختن
تازه زایمان کرده
رها
تکنولوژی
بسیار نیابت کننده
ساز بادی کوچک
بالابر خودرو
سرخوش
مادر خودمانی
کال
رنگارنگ
گیرا
سرقت
افسار
تصدیق آلمانی
برادر حضرت موسی
شیشه‌ای
به خاک سپردن
آتش‌های شعله‌زن
هر نیمه باقلا
اثر آگاتا کریستی
کنگره سر دیوار
برای‌حیات نیاز به اکسیژن دارد
از ادات پرسش
از جنس مذکر
تاولی بر لب
قسمتی از خانه
بی‌معنی
محل جمع‌آوری درآمدهای‌دولت
مثبت اتمی
عدد تنفسی
رطوبت
کنایه از آدم عبوس
کلمه شگفتی
سترون
سر و صدا
رونده با ناز
هلاک شده
پدر شعر پارسی
باز داشتن
شعر عاشقانه گفتن
مرتفع
بلند
زیارت کننده
ارباب اروپایی
ریشه
میان
بلعیدن
وحشت کردن
رشک ورزیدن
کار و کاسبی دارد
خشکی مزاج
علم اشکال
می‌نوازد
حکاکی
تسمه ایمنی خودرو
شوخی
قرن
سیخونک
زمینی نیست
بهار
آغاز
دره
کفشی قدیمی
ویران کردن
افراد شریف
دست ساییدن
رفع دلخوری و کدورت
میوه نورس
از مزه‌ها
اثر هومر
از طلوع تا غروب
سوی و طرف
آشیانه مرغ
آزمایش‌ها
مانند
دلیری
عدد اول
چیره شدن
وسیله اعدام فرانسوی
تجمع امور در یک محل
دلپذیر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar