جواب مرحله ۹۹۲ جدولانه ۲ کامل

وصله
محل عبادت مسلمانان
توانا
جعبه
ترکیب سه اکسیژن
بسیار نیرومند
خباز
برادر پدر
دین داشتن
سلاحی کوتاه‌تر از شمشیر
مقابل
پهناور
مخلص
عجز
پرآشوب
می
با خوی آزادگان
ابزار گرمایشی
سرپوش
نگار
ماه سرد
بازیچه کودکان قدیم
شهر کردستان
ابزار بالا رفتن
شهر مرکزی
درون جمجمه
پیش بینی نشده
بر خلاف میل کسی
دختر
دوستان
باخبر
دارای اهمیت
یار برهمن
لقب‌امپراتوران ژاپن
دشمن دیرین درخت
عدد روستا
سروری
چپاول
آواره
جنس خشن
خون اعراب
پرحرفی
اندک
جستن گلوله
بدکار
واکسیناسیون
هدایت
فلز مرتجع
آب ترکی
کشور آفریقایی
چهره
بخار دهان
فیلمی از جان فورد
ناقص و کوتاه
رسته
آشیان
راز
تمام و کامل
نماد
قرض‌ها
از چاشنی‌ها
لقب شاعر
تاکنون
سخن گفتن
واحد حرارت
ممیزی
ابزار تراش چوب
شخص مجهول
بیماری ریوی
خداوند
لگد حیوانات
جان‌ها
کلمه افسوس
رباینده
کمک کردن
پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو
فک
شهر ایلام
دهان دره
دکان خدمات اینترنتی
پرخور
شریان
مرطوب
سنت و آیین پیامبر
جوانمرد
گربه عرب
شوخ و بذله‌گو
قورباغه درختی
عدد اول
خوردنی پر منفعت
ترس‌آور
فرود آمدن
مأمور شهربانی قدیم
شرکت سازنده کنسول بازی
از مسالح راه‌سازی
پریشان و آشفته
جاده اصلی بزرگ
ضروری
پایتخت سوئیس
نام ترکی
آستانه در
بدیع
رها
درخت صنوبر
آسیاب آشپزخانه
این گونه
رویت کردن
مکان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz