جواب مرحله ۹۹۰ جدولانه ۲ کامل

نویسنده«متولد دهه شصت»
حداقل
شهر فارس
خودبین
گشوده
چه بهتر
خود بار آمده
انترن
یادگاری
واحد انرژی
بخشش
مجموعه اسباب کار
اثر جمال‌زاده
لیکن
نوعی شنا
جوانمرد
فرومایه
اثر بزرگ علوی
گهواره
خشنود
قسمتی از خانه
مجلس روسیه
بناها
استادان
رستنی
زبان اسرائیلی
جلای پارچه
تازه به شروع به یادگیری کرده
شتر بی‌کوهان
تاج خروس
بزرگ
عنوان امپراتوران‌روم
روشنی
فهرست
روان و جاری
پاسدار
پارسایان
غالب و پیروز
من و شما
موسیقی برای یک یا دو ساز
اثر لئو تولستوی
شکست و پراکندن دشمن
دلتنگی
دست ساییدن
مرغزار سبز و خرم
دارای خطوط موازی
نگهبان قلعه
باب روز
علم اشکال
پرنده‌ای خوش آواز
پنبه‌زن
عنوان‌پادشاهان روسیه بود
از ایالات آمریکا
وکیل
غرور و تکبر
ترک خفیف استخوان
درنده پرسرعت
از مالیدنی‌های به مو
منسوب به پیامبر
ابزار خرد کردن خوراک
بسیار سرد شدن
پایتخت بریتانیا
منحرف از راه
تر و تازه
عموم مردم
فعالیت همراه با سرگرمی
درون حاشیه
پیامبر صبور
از عناصر فلزی
سیلی
خط‌کش هندسی
نازنده
اثر گی دو موپاسان
شهر زنجان
هر قیام از نماز با رکوع
آوابر
سست و ناتوان
طبقه‌بندی
کشور آسیایی
شهر کرمان
مسئول اداره
ذره بنیادین
بوسه‌گاه
پایان
فزونی
اثر نیما یوشیج
هسته میوه
قصد و عزم
باز کردن روزه
ابزار بنایی
شنیدن
جای فرود آمدن
مقصود
دندان نیش
نیست شده
کلمه شرط
آش
رود فرانسه
بدسرشت
جوی
از ایالات آمریکا
اثر چربی
آواز خواباندن کودکان
امیدواری
در نوردیدن
راز پنهان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar