جواب مرحله ۹۹ جدولانه ۲

اثر عبدالحسین زرین کوب
انبار کشتی
برودت
پایتخت کانادا
پیدا و نمایان
جایی که در آن آشغال ریزند
جعبه دنده
چهره
حاشیه کوه
خوش قد و قامت
دل آزار کهنه
رنگ قرمز
روزها
زیانکار
زیرانداز مالیدنی
سی امین حرف الفبا
شامه نواز
ضعیف و حقیر
عضو مجلس سنا
علامت جمع
عهد مداری
فرا رسیدن
فوتبالیست آرژانتینی
فیلمی از بری لوینسون
قلب کردن
گستاخ
گل سرخ
لطیفه ها
مسلما
نت بیمار
نژاد و خاندان
نوعی آفت کش قدیمی
وا رفته
وسیله یکطرفه کردن جریان الکتریکی
کتاب لغت
یافتن جواب معما

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.