جواب مرحله ۹۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پلویی که از برنج و گوجه فرنگی تهیه می شود
افقی ۱ کشوری در قاره سیاه به مرکزیت داکار
افقی ۲ نحیف
افقی ۲ پایداری بر سر پیمان
افقی ۲ ‬‫نوعی چراغ قدیمی بازنشسته!
افقی ۳ تخت پادشاهی
افقی ۳ مخترع ایتالیایی پیل الکتریکی
افقی ۳ جنگ و نبرد
افقی ۴ امام دهم شیعیان(ع)
افقی ۴ ‬‫چله کمان
افقی ۴ ساختمان
افقی ۴ صوت ندای بی ادبانه!
افقی ۵ ابزار کار نجار و آشپز!
افقی ۵ استخوان بندی بدن
افقی ۵ نفس خسته!
افقی ۶ پرحرفی
افقی ۶ اذن‬‫
افقی ۶ فیلمی به کارگردانی احمد كاوری و مهدی فيوضی در سال ۱۳۸۷ با بازی خوب امیر جعفری
افقی ۷ مسگر
افقی ۷ خودروی کوچک‬‫ حمل بار
افقی ۷ دیوار بلند
افقی ۸ زرد انگلیسی
افقی ۸ ماش
افقی ۸ آهک زنده
افقی ۹ از همسران حضرت یعقوب(ع)
افقی ۹ واحدی در زمان
افقی ۹ دستور مصرف ‬‫دارویی
افقی ۱۰ تندیس های ۴۰۰ ساله این جزیره شیلی از عجایب است
افقی ۱۰ روزانه
افقی ۱۰ دل آزار کهنه!
افقی ۱۱ عزیز عرب
افقی ۱۱ ماسک و‬‫نقاب
افقی ۱۱ شهر و تیم فوتبالی در آلمان
افقی ۱۲ اشتباه
افقی ۱۲ سوره مردم!
افقی ۱۲ دل را خطاب کرده!
افقی ۱۲ رفیق شفیق
افقی ۱۳ آن چه از گله زاییده‬‫ شود
افقی ۱۳ نوعی فرآورده آهنی مورد استفاده در ساخت درب و پنجره
افقی ۱۳ شترمرغ امریکایی
افقی ۱۴ اهل هرات
افقی ۱۴ ثروت
افقی ۱۴ اهل سوریه قدیم ‬‫بوده!
افقی ۱۵ مرتفع ترین قله جهان
افقی ۱۵ کنایه از آدم بخشنده است‬
عمودی ۱ مدت ها در تبلیغات تلویزیونی از آن که در کرم حلزون وجود داشت به عنوان ترمیم کننده ترک پا تبلیغ می شد
عمودی ۱ ‬‫ثروتمندان
عمودی ۲ دزد
عمودی ۲ کوچیدن
عمودی ۲ خوراکی مجردی
عمودی ۳ دگرگونی
عمودی ۳ ارجح
عمودی ۳ پاک و منزه
عمودی ۴ قلعه مستحکم
عمودی ۴ سوره مردم!
عمودی ۴ درخت ‬‫تسبیح
عمودی ۴ زنگ بزرگ
عمودی ۵ کجاوه
عمودی ۵ چوبدستی پلیس
عمودی ۵ پوستین
عمودی ۶ رایحه
عمودی ۶ سهل انگاری
عمودی ۶ مرد خداشناس
عمودی ۷ فراوانی
عمودی ۷ جلگه ای در‬‫خراسان رضوی از توابع تربت حیدریه
عمودی ۷ خویشاوندی
عمودی ۸ بی زبان
عمودی ۸ ورقه فلزی که در ساخت شیروانی به کار می رود
عمودی ۸ خورشید‬‫
عمودی ۹ شهری باستانی درمصر
عمودی ۹ رئیس جمهور سابق یوگسلاوی که مدتی هم رهبر جنبش غیر متعهدها شد
عمودی ۹ جمع دیه
عمودی ۱۰ ‬‫آدمک تبلیغاتی
عمودی ۱۰ کوتاهی در انجام وظیفه
عمودی ۱۰ نوعی حلوا
عمودی ۱۱ جهت
عمودی ۱۱ پریشان
عمودی ۱۱ پول کشور اژدهای زرد!
عمودی ۱۲ قلمه گیاه
عمودی ۱۲ پارچه‬‫مشبک
عمودی ۱۲ سربه راه
عمودی ۱۲ ابزار مقیاس سنجی نقشه
عمودی ۱۳ نوعی کفش تابستانی، سبک، بادوام و مناسب برای راهپیمایی ‌های طولانی، ‬‫ویژه مردان روستایی که از جمله صنایع دستی مناطقی از ایران است
عمودی ۱۳ مداح
عمودی ۱۳ بخشی از خاک هرمزگان را در بر می گیرد
عمودی ۱۴ ‬‫مسافر
عمودی ۱۴ نزد
عمودی ۱۴ انسان ها را خطاب کرده!
عمودی ۱۵ بی ایمان
عمودی ۱۵ پادشاه ساسانی که نامه دعوت به اسلام پیامبر اکرم (ص) را پاره کرد‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar