جواب مرحله ۹۷۸ جدولانه ۲ کامل

اسکلت اتومبیل
لنگه در
پاک شده از تهمت
گل بی آن نمی‌شود
نگهبان
قتل سیاسی
ریمی که از زخم آید
مانند مردم عادی
پیکان
بازی برد و باخت پول
از امراض عفونی
بخار دهان
اثر دو سنت اگزوپری
بی کم و کاست
بزرگان طریقت
اثر احمد محمود
دارایی
اثر دافنه دوموریه
دوره‌ای
برای‌زندگی‌نیاز به اکسیژن دارد
بوق، شیپور
ورزش زمستانی
سبکسری
داد و فریاد
هر فصل کتاب «یسنا»
طرف چپ
ادیت
مشاور
سوی
جوانی
زه کمان
حکمت
دو یار همقد
مراسم یادبود
برگه لیست داروها
نقاش
از هم جدا کردن
خیک
از استان‌ها
دلیر
اثر ژولین گرین
بشقاب دراز و بزرگ
ساز بادی
ناگهان خودمانی
واحدی در سطح
بنده زرخرید
تند و برنده
پوست دباغی شده نرم
ناپدری
رها
دمن
شرم‌آور
توشه راه
مادر عرب
خوب‌تر
از ایالات آمریکا
دارای هماهنگی
سازگار نیست
امتیازها
شباهت
تجهیزات هوایی ارتش
سود پول
اثر عباس معروفی
پایتخت مالت
از مواد مورد استفاده در نقاشی
فلز سبک
تاس کباب
نظریه پرداز
اشکال
داخل
شهر سیستان و بلوچستان
ساقه زیرزمینی برخی گیاهان
ظرف لباس‌شویی
تاخت اسب
شکر بلور شده
وقت
طولانی‌ترین رود فرانسه
نجیب‌زاده قرون وسطی
کالبدشناسی
دوستان
ضمیر بگانه
سالخورده
بدنامی
خستگی‌ناپذیر
بوکس
حرف ندا
سالخورده
رایج
کشور آفریقایی
موجود بی‌جان و بی‌حرکت
پایتخت تیمور شرقی
جوان شدن
شهری در فرانسه
میوه باب گلو
درون دهان
گوشت ریز کرده
چهره
چراغ دریایی
پروفسور حیوانات
تار
باب
شهر تهران
نقاره‌چی
پدر
شریک دوره سربازی
اثر محمد حجازی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar