جواب مرحله ۹۷۷ جدولانه ۲ کامل

مورد تمسخر
وقت و زمان
سخنگو
حرکت کردن
بی‌خبر با وضعی مواجه شده
شایسته و زیبنده
بوی بد
کیف سفر
درخت قالی
توانگر
لقب مجتهدان شیعه
آهو
فرستادن
شادابی چهره
گول خورده
گنج
تربیت شدن
واقعه
وقت را به بطالت گذراندن
پلیس غرب وحشی
توانایی
اثر مولیر
اکسید شدن آهن
کشور ساعت
پوشیده شدن
پایتخت اردن
باران ریز
موسیقی نظامی
کلروفیل
کلاه جنگی
صندلی راحتی
بانگ قمری
از رفته بر جای ماند
مبتنی بر علم
رنجیده
اثر ایرج میرزا
سرهنگ
گیاهی خاردار
از نیروهای ارتشی
از زمین بر خواستن‌هواپیما
آشکار
ورقه‌ای از سیمان و پنبه
خاک
چین و چروک
فلاپی دیسک
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی
بخار دهان
اشک ریختن
پارچه دور گردن
مدح
رشته
بادبان کشتی
زمین
کشتی بکسل کننده
شهر یزد
باهم
از رنگ‌های اصلی
بازوها و شانه‌ها
اسباب خانه
شهر یزد
بلدرچین
صدابر
افسوس و دریغ
سخن
درخشان
این گونه
زیان دیده
بیماری
مدد
دوستی و محبت
دست عرب
باقی جان
مظهر پلیدی
شیرینی‌به شکل تارهای سفید
نگهبان
اثر بزرگ علوی
پوستین
درون دهان
مقررات
همراه مداد
چرخ خودرو
شک
ایوان
نگهبانی
گوسفند ماده
صدای افتادن
میوه باب گلو
بدی کردن
بانگ قمری
کارگزاران
شیشه محتوی داروی تزریقی
از ورزش‌های رزمی
عیب
ده روز از ماه
رخنه
شتر
انبار غلات
پنهان
هشت پا
مفید
قامت
پایانی
دشوار
آب بینی
کشور اروپایی
بسیار متعجب شدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar