جواب مرحله ۹۷۳ جدولانه ۲ کامل

شامل
رود فارس
دراز
خوابیده
خوارکی از گوشت
شهر ایتالیا
موی بلند
لقب‌پادشاهان ترکستان
حرف خوردنی
شهر خراسان رضوی
از موجودات ترسناک سینما
گفتگوی خودمانی
خرد کردن
اثر جعفر مدرس صادقی
اجسامی جامد و بلورین هستند
آغاز شب
حسرت
پیچ و تاب
نویسنده «دعوت با پست سفارشی»
رنگ قهوه‌ای روشن
فریاد بر آوردن
کشور آفریقایی
گلی سفید و زرد و خوشبو
پشت سر
مرتب و آماده
بجای آوردن
نوعی بیماری پوستی
گزنده خطرناک
دوست داشتنی کودکانه
مسند
بسیار کوچک
شامل شدن
حرف نداری
پایتخت کامرون
شهر کرمان
خلاصه چند فحش
سمیع
ساز ضربی
اهتمام ورزیدن
وفور
بیهودگی
غیرتمندانه
وطن
از بت‌های جاهلیت
آب بیهوده جاری شده
بایگانی
صحرای خشک و بی‌علف
محکم
کنار
اثر هومر
سنگ معدنی گران‌بها
عدد اول
لقب اروپایی
چندین نابغه
اثر حسینقلی مستعان
اثر علی مؤذنی
شکستن
شهر کرمان
مورچه
چندین شعر غنایی
مشهور
کشور آسیایی
چند غده
آشکار کننده
نکوهنده
نوعی گهواره
بالاتر از سرهنگ
سرای مهر و محبت
طعم
چهره
ضمیر فرانسوی
سیخ شدنی بر بدن
ناخوشی
برقرار
مرد
اثر عباس معروفی
حرف نفی
بیکاره و تنبل
مشهور
مکتب جامعه‌خواهی
مأمور دریافت عوارض
نامطبوع
تیم فوتبال فرانسوی
میوه شیرین و آبدار
جای بازگشت
پرهیزگار
نیایش
پیری
حرص
استخوان قفسه سینه
قوم مغول
آفریدن
دشت و صحرا
شامل‌تر
فرومایه
مکر و فریب
باقی گذاشتن
بانگ
رود استرالیا
حرکت دادن
نقش هنرپیشه
ارقام
هیجان
شست و شو برای نماز
هر یک از استخوان‌های ستون فقرات
روزهای مذهبی مهم

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar