جواب مرحله ۹۷۱ جدولانه ۲ کامل

شکن
همان بوته است
تحریر
اثر عبدالحسین زرین‌کوب
جلال و سربلندی
خدا
ادب آموخته
یک دوم چیزی
پایتخت اتریش
غم‌خورک
ماشین چاپ سریع
خراب کردن
از ایالات آمریکا
محتاج بودن
تیر پیکان‌دار
حرف نهم یونانی
گناهان
زشت و ترسناک
ابزار سوراخ کردن
آزمون
یاری
ده هزار متر مربع
پرنده‌ای از راسته گنجشکان به رنگ سبز و خاکستری
چوب پلیس
از زدنی‌ها
سنگ نوشته
خط نابینایان
آب دهان
حرص
خانه پشت به آفتاب
شهر گیلان
بوی پشم سوخته
نیم صدای جوشیدن
قوی جثه
محل درس آموختن
کشته
کمان حلاجی
عدد ورزشی
از خواهران برونته
پاکتر
قرض
دلبر
بنگ کش
اسب ترکی
محل آموختن هنر
فیلمی با بازی پروانه معصومی
نشانه مفعول صریح
گرما
دوستی کردن
پر حرارت
کیف مسافرتی
راه به جایی ندارد
در حال تکان خوردن
بخشی از اوستا
نه بی‌ادبانه
فریب دادن خودمانی
بدن
اندازه مناسب
مرحله نهایی
مردار
توده هرچیز
نقاشی سنتی شرقی
آسودگی
ارادتمند
فیلمی با بازی پارسا پیروزفر
از قسمت‌های اصلی گل
آراسته شده
فرار کننده
استفراغ
دوندگی
صدای ساعت
یاغی
شهری در افغانستان
همه‌پرسی
خدمت کردن
ناطق
ورم کردن
رود طولانی اروپا
کاتب
تنها
مساوات
خوابیدن
بالیدگی
نام قدیم کلیبر
چنگ در زننده
ظرف چاشنی شور
رجل
تباهی
پادشاه
ریا کننده
نامبارک
مدارا کردن با کسی
گرفتنی در حمام
به رشته تحریر در آمده
عداوت
سرو کوهی
ماده‌ای که به چیزی بمالند
رقصی در آمریکای جنوبی
اثر پا
عدد اول
من و شما
سرایت کننده
اداره کننده
شب گذشته
واحد مقاوت الکتریکی
پادشاهی
آگاه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar