جواب مرحله ۹۷۰ جدولانه ۲ کامل

ماه قمری
شهر فرانسه
از گیاهان دارویی
وقت
به حضور رسیدن
سهل
پشته خاک
از جنس آهن سخت
پیشه
فرنگی
ساز نیست
سایه
اثر خواجوی کرمانی
شهر چهارمحال بختیاری
دانش و معرفت
نویسنده «زنان بدون مردان»
زیاده روی کردن
نوظهور و بی‌مانند در گذشته
کمال مطلوب
گام‌ها
آمدن و وارد شدن
سست و بی‌اساس
پایان
مطلع
علاقه
نسیم
لگدکوب کردن
برابر شدن
طعام
تفریق
جلد
پیروی کننده
عدد روستا
نخل‌زار
شتر کلان
آنچه قبلا ذکر شده
سیاره زهره
اندیشه
گلو
ارفاق
دانا
سلطان
ترشرویی
خوش‌خوان
حرص
عدد ماه
عضور پرکار
گوارا
عیب
بزرگی نمودن
بز کوهی
برگردان زبانی
سخن
قلب قرآن
عهد بستن
نغمه پرداز
ادیتور
افشرده
فصل سینمایی
جواهرات غیر اصل
توحش
از حروف الفبا
تابه نان پزی
پیدا کردن
بسیار روان
اثر عطار
قاب
بی‌رنگ شدن
برادر حضرت موسی
سوی و طرف
دیاگرام
حروف موزون آخر بیت شعر
سم
پشته بلند
ستاره دنباله‌دار معروف
غارت
روش
اعتقادات بی‌اصل
پایتخت لائوس
شبکه اشتراک فایل
مجرای خون
سر بریدن حیوان
ستیزه
شیوه معماری اروپای قدیم
بازنگریستن
مورچه ریز
گداختن
رود ایران و ترکمنستان
مجموعه تولید انرژی
ظرف آبگوشت
پسران
آشکارا
از فرشتگان مغضوب
شرط
چوب خوشبو
مانع حرارتی
اثر پا
گشودن
زینت رو
بهشت
تپانچه
برهنه
خدمت و غمخواری
برتری
فقیر
شنیدن با توجه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar