جواب مرحله ۹۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بولاغ اوتی
افقی ۱ کنایه از‬‫ تاریکی شب‬‫
افقی ۲ درخت تسبیح
افقی ۲ نوعی‬‫ هواپیمای جنگی
افقی ۲ نشانه‬‫
افقی ۳ محصول چتر
افقی ۳ واحد نظامی‬‫
افقی ۳ پی ‌در پی‬‫
افقی ۴ رغبت
افقی ۴ واحد مساحت
افقی ۴ ‬‫فیلمی از فریدون جیرانی‬‫
افقی ۵ اسم آذری
افقی ۵ مختصر
افقی ۵ ‬‫برداشت نوشتاری دانشجویان از‬‫گفته‌های استاد
افقی ۵ معبر رود‬‫
افقی ۶ واحد بوکس
افقی ۶ مابین پیچ و‬ ‫مهره
افقی ۶ میراث‬‫
افقی ۷ پایین آمدن
افقی ۷ فراهم کردن‬‫
افقی ۷ آشوب، شورش‬‫
افقی ۸ پیامدها
افقی ۸ خطا
افقی ۸ آتش ‌زنه‬‫
افقی ۹ فدراسیون جهانی شنا
افقی ۹ ‬‫درخت نی خیزران
افقی ۹ سبیل‬‫
افقی ۱۰ شیمی کربنی
افقی ۱۰ تصفیه‌خانه ‬‫بدن
افقی ۱۰ لهو و لعب‬‫
افقی ۱۱ راه در لفظ شاعران
افقی ۱۱ پوست گندم
افقی ۱۱ مرد جوان
افقی ۱۱ خار کتیرا‬‫
افقی ۱۲ درزی
افقی ۱۲ ضمیر اجتماعی
افقی ۱۲ شبان‬‫
افقی ۱۳ آبگیر
افقی ۱۳ شش ضلعی
افقی ۱۳ حافظه جانبی رایانه‬‫
افقی ۱۴ میل شدید زن حامله
افقی ۱۴ از آن شکلات نیز تهیه می‌کنند
افقی ۱۴ از مصالح ‬‫ساختمانی‬‫
افقی ۱۵ اثر ویکتور هوگو
افقی ۱۵ کشوری در شمال اروپا‬
عمودی ۱ ساکن
عمودی ۱ سکته قلبی‬‫
عمودی ۲ فرکانس
عمودی ۲ نخ نوعی چراغ نفتی
عمودی ۲ کلمه سؤالی‬‫
عمودی ۳ کافه
عمودی ۳ بیماری در دارالمجانین
عمودی ۳ تباهی‌ها‫
عمودی ۴ مرتفع‌ترین کوه‌های زمین
عمودی ۴ گردنده آسمانی‬‫‫
عمودی ۵ دستگاه نساجی
عمودی ۵ گل و لای
عمودی ۵ بریان و اشک ریزان بر آتش‬‫
عمودی ۶ بلی در مکالمه
عمودی ۶ زمان معین
عمودی ۶ درختی تنومند
عمودی ۶ چه کسی؟‬‫
عمودی ۷ پنجه درندگان و پرندگان
عمودی ۷ جمع دسیسه
عمودی ۷ بنشن گرد دانه‬‫
عمودی ۸ مخفف تاتار
عمودی ۸ ترس و بیم
عمودی ۸ کاخ کرملین مشهورترین نماد این شهر است‬‫
عمودی ۹ امتحان
عمودی ۹ وسیله رفت و روب
عمودی ۹ درختی از تیره گل‌سرخیان‫
عمودی ۱۰ عمو
عمودی ۱۰ طبیب
عمودی ۱۰ ‬‫چله ‌کمان
عمودی ۱۰ تصدیق ایتالیایی‬
عمودی ۱۱ قاضی
عمودی ۱۱ فلز مرتجع
عمودی ۱۱ شکوفه
عمودی ۱۲ آدم خوش صورت و نمکین
عمودی ۱۲ فرمان اداری
عمودی ۱۳ فالگیر
عمودی ۱۳ کشوری اروپایی
عمودی ۱۳ اسب باربر
عمودی ۱۴ مقابل فراموشی
عمودی ۱۴ گوسفند چاق
عمودی ۱۴ جعبه مقوایی
عمودی ۱۵ کتابی به زبان فارسی نوشته میرزا حسین طبرسی نوری
عمودی ۱۵ لاغر، ضعیف

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar