جواب مرحله ۹۶۶ جدولانه ۲ کامل

شهر کهگیلویه و بویراحمد
کلمه افسوس
بیرون رونده
نوعی ساعت قدیمی
جویدن
همگی
شیر
اجرا کننده عدالت
پاکیزه
پایتخت اردن
با ناز راه رونده
دفع کردن
به پیشواز رفتن
لجوج
مجاز از شخص درشت هیکل
اثر علی شریعتی
ماهی کنسروی
عذر نابجا
کشور آفریقایی
قلندر
نیرو
برادر مادر
نمایان
کلمه دال بر افسوس
یار پت
کارها
دارای تناسب
به صورت شفاهی
طبخ شده
برای‌خدا شریک قائل می‌شود
گرو
درمان کردن
کلمه شگفتی
اختراع نوبل
رسیدن
کلیه
سفره امرا
عمیق
صومعه
از سامانه‌های ضد هوایی
ارابه، چرخ
خانه و سرا
زخم
دانه کش بی‌آزار
رود فارس
بغل
چغندر پخته
اسب قاصد
ضد عفونی کننده آب
کشور آمریکای جنوبی
پستاندار همه چیز خوار
بی‌تأمل سخن گفتن
اسباب خانه
عدد فوتبالی
خوش اندام
آلت موسیقی بادی
شهر مرکزی
به تفاهم رسیدن
آب ویرانگر
بسیار محکم
شهر ایتالیا
فرومایه
تظاهر
جرقه
سرسرای بزرگ
نویسنده «مرغ دریایی»
شهر گیلان
نقشه کشیدن
سهل‌انگار
بانگ
دوختن ورق‌های کتاب
برگزیده
نادرست
باده
زاییده شدن
دندانه
نپخته
منزه
نامساوی
اهل هرات
خالص
کشور آفریقایی
پست
بول
خرابه
سنگ عصاری
دگرگون گشتن
اثر امیل زولا
تقارب
خبر
زیرکی
از کنده بلند می‌شود
پاره کردن
دیدار کردن
ناراست
چشم تنگ
یار پت
دارو
بدیع
آفتاب
نیلوفر
شیره خرما
پایتخت ویتنام
آگاه
سرسری شستن
گستاخ بودن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz