جواب مرحله ۹۶۲ جدولانه ۲ کامل

فیلمی با بازی الهام حمیدی
ضمیر انگلیسی
سختی و عذاب
آینده
اثر مهرداد اوستا
اثر صادق چوبک
چرم
کلمات‌گرویدن به اسلام
اشاره به نزدیک
ظرف حمل چای
جدا کردن حروف کلمات
بیماری ریوی
نویسنده هرکول پوارو
ماشین چاپ سریع
طوفان شدید
اثر محمود دولت‌آبادی
ظرفیت
اضطراب
درختچه زینتی
لجوج
رها
از گل‌ها
باربر
حمام بخار
شانه و کتف
درونی
جویدن
انباره برق
بسیار گشاینده
دیوار
فضای خالی از هوا
شتر تیزرو
نیمه بار
دقیق
احمق
همدم
عادل
میان
بخشی از اوستا
آگاه و هوشیار
نمو کننده
پرستار کودک
کجش به منزل نمی‌رسد
شعله آتش
حرف دهن کجی
شخص
سال ترکی
خواندنی دانش آموز
گرو
باره
شهر بوشهر
حیوان مکار
سر
شامل شدن
رجولیت
آرامگاه عبدی
به عهده گرفتن
کشور آفریقایی
زرگر
نوشته درست دانستن
در محیط‌اسیدی سرخ می‌شود
ذکر
دو دولی
پایتخت تبت
بیم و هراس
مایه پلیدی‌ها
شهر ایتالیا
آتش فرو می‌نشاند
نوشابه الکلی
ترک خفیف استخوان
ناشی
نسبت داده شده
گروه مردم
پایتخت فراری
شهر آذربایجان شرقی
در باز کن تصویری
دارویی که روی زخم گزارند
پایتخت کوبا
شهر ایالات متحده
عمل
بغل
سرزنش
تله
تن‌ها
چرخ خودرو
کرم
رنگ عرب
پادشاه
شهر خراسان شمالی
نوعی شنا
با برنج خورند
گفتار
سرمایه مالی
سهم از اموال شخص مرده
پشت
سنگ سخت
آسیب
سوگند
روز گذشته
مردم قرآنی
آش
اشاره به دور
آشکار ساز محل هواپیماها
پروردگارا
مبحثی در ریاضیات
شهری در ایالات متحده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz