جواب مرحله ۹۵۲ جدولانه ۲ کامل

گناه کوتاه
شادی و خوشحالی
آرامش
خانه‌ها
علف خوردن
نخستین انسان
باد برین
اثر حسینقلی مستعان
تمام و کامل
نخست
اضطراب
واحد داروی مایع
شب ماندن در جایی
تربیت شدن
همچون ادیبان
شهر اردبیل
کهن و سالخورده
بی‌نظم و ترتیب
شهر هند و پاکستان
شهر
تقسیم‌براساس صفات‌مشترک
مهربان
ساز بادی
عصبی
از لبنیات
بانگ
چینش وسایل خانه
ارث بردن
گیاه
نشاندن هواپیما
تیزی
شتر
از پیامبران
پگاه
اصلاح درخت
بجا آوردن
قلع و قمع
پایتخت کانادا
رأس
آب ترکی
درها
بازیچه دختر بچه‌ها
امتداد
خواهش نفس
بهشت جاوید
خوراک چهارپایان
نوشته غیر منظوم
مرده
ادب آموخته
بی‌مروت
واحد شمارش توپ جنگی
گمراهی
عدد فوتبالی
درختی تنومند
گل نرم ته‌نشین شده
نمد زین
تر و تازه
از حد گذشتن
اثر آلفونس دوده
عرصه کارزار
بیانیه
زمان‌وقوع‌امری بعداز یک سال
پلیمر ساخت بطری پلاستیکی
مدرسه امیرکبیر
از روی اجبار
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ
از عناصر چهارگانه
اطلس
توشه سفر
آب مروارید
حرف پیروزی
جانشین
مخالف
گریز
شجاعت
آتش جهنم
از ادات پرسش
راندن مزاحم
خاطر
نماد نرمی
علاج
ناگفتنی
قاضی
گفتگو
یار عروس
عضوی از بدن
بارها
خوش شانس کارتونی
اهل روسیه
رود پرآب اروپا
زشت
نیکوتبار
مهمانخانه بزرگ
شیرینی‌پز
سخنی از روی طعنه
شهر کرمان
آهوی ختن
ورزش اغنیا
ایوان
خوک نر
رشته صلیب
حشره گزنده
فراموشی
چهره
یار بیل
آقای اسپانیایی
از سوره‌ها
خداوند
مسیر حرکت چهارپایان
کاغذ مخصوص خوش نویسی
ترسیدن
وسیله گوش دادن به موسیقی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar