جواب مرحله ۹۵۱ جدولانه ۲ کامل

عزراییل
ایزد موکل بر زمین
رویکرد
شخص
بدیع
مجلس روسیه
محکم و پایدار
مشت‌زن
رعایت کردن یکدیگر
خستگی
تقویت امواج
تباهی
اثر بالزاک
مسخرگی
بالیدگی
جد
ترشح
نویسنده طاعون
تومور
همگی
فعال
قاره کهن
منظره
نقشه مقطع طولی ساختمان
علاج
زد و خورد
عالی
مطلع بودن
اثر لئو تولستوی
تمام و کامل
آرام و بدون دغدغه
زنگ بزرگ
رجولیت
عدد ورزشی
سبزی پهن ترش مزه
سیماب
شرم‌آور
فرو دادن چیزی در گلو
آشپزخانه باز
نی کوچک
شهر کرمان
رتبه و مقام
هدایت
نرم
نت پایه موسیقی
حاکم
شماره مخصوص
از سوره‌ها
ورزش ماتادورها
عضو
صمیمی
بچه گاو
خلاص
شش عدد
هنگام شب
حرف ندا
ارابه حمل مردار
علت
تازه ترکی
اندیشناک
سر انگشت
رود فارس
ظرف روغن
ناگهان خودمانی
حکومت مردم بر مردم
خاک
تناور
آراستگی و نظم و ترتیب
گودال
رود آسیای میانه
خشکی
درخت قالی
حرف ندا
قدم
دست نخورده
حاصل شدن
زن خانه‌دار
اصلاح درخت
زینت ناخن
شهر بادگیرها
دفترچه حساب
حرف پیروزی
از سوره‌ها
موی گردن اسب
ضمیر بیگانه
پیش شماره
ستون مساجد
پول فلزی
واحد طول
شهر مازندران
روان شدن
تشکر فرانسوی
دله
بازار بی‌رونق
غذای زمین کشاورزی
عضو مجلس سنا
تابه نان پزی
وسیله بی‌ارزش و ناکارآمد
به رو خفته
شهر تهران
جدا کردن
تصدیق ایتالیایی
حرف ندا
چهارپا
قضاوت کردن
اثر فهیمه رحیمی
از ایالات آمریکا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar