جواب مرحله ۹۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هر چیز که سبب شادی دل می‌شود
افقی ۲ پایتخت کشور سامورایی‌ها!
افقی ۲ جاده آهنی
افقی ۲ نگهبان دروازه
افقی ۳ بیمارستانی ‬‫باسابقه در تهران
افقی ۳ وسطی
افقی ۳ ارجح
افقی ۴ حمام مقتل امیرکبیر
افقی ۴ مضحک
افقی ۴ حیوان بیمار
افقی ۵ پهلوان
افقی ۵ شناسه حساب بانکی‬‫ ایران
افقی ۵ نابود شدن
افقی ۵ چهره
افقی ۶ جنگ و نبرد
افقی ۶ لاف‌زن و متکبر
افقی ۷ واحد طول ۹۰ سانتی متری
افقی ۷ پاکدامنی
افقی ۷ به جا مانده‬‫
افقی ۸ لقب حضرت موسی (ع)
افقی ۸ جلال و جبروت
افقی ۸ مارک معتبر و باسابقه سوئیسی در صنعت ساعت سازی
افقی ۹ کامل شدن‬‫
افقی ۹ لوح فشرده
افقی ۹ کرمینه حشرات
افقی ۱۰ تاکنون
افقی ۱۰ سیمین
افقی ۱۱ دوست داشتن
افقی ۱۱ سوخت موشک
افقی ۱۱ اسباب زندگانی
افقی ۱۱ حرف و‬ ‫ضمیری در دستور زبان انگلیسی
افقی ۱۲ شیرینی سوغات کرمانشاه
افقی ۱۲ از آن به عنوان گل ملی اسکاتلند یاد‌می کنند
افقی ۱۲ پرنده‬ ‫شکاری
افقی ۱۳ بخش نرم بالای سر نوزاد
افقی ۱۳ خنک سازی
افقی ۱۳ نیست شونده
افقی ۱۴ علم اشکال
افقی ۱۴ روشنی
افقی ۱۴ نوعی ماهی ریز خوراکی‬‫
افقی ۱۵ ... است که حافظ دارد/آه اگر از پی امروز بود فردایی‬
عمودی ۱ مابعد الطبیعه
عمودی ۱ دادگاه
عمودی ۲ ماه میلادی
عمودی ۲ غربال
عمودی ۲ میوه مربایی
عمودی ۳ بی‌همتا
عمودی ۳ بخش تازه ملحق شده اوکراین به ‬‫روسیه
عمودی ۳ چهارچوب عکس
عمودی ۴ چهارشاخ خرمن بادده
عمودی ۴ مسرور
عمودی ۴ هم نشین این جهانی روح
عمودی ۵ ضمیر بی حضور!
عمودی ۵ اطلاع‬‫ و آگاهی
عمودی ۵ زانوی در!
عمودی ۵ آخرین نازی
عمودی ۶ جنگ و درگیری
عمودی ۶ درس زندگی!
عمودی ۷ قاصد
عمودی ۷ مجموعه نرم افزار پرکاربرد شرکت‬ ‫مایکروسافت
عمودی ۷ لبخند‌زنان
عمودی ۸ بالاترین رنگ
عمودی ۸ دلداده ویس
عمودی ۸ شیپور بزرگ
عمودی ۹ رئیس جمهور اسبق شیلی که با کودتای‬‫ پینوشه سرنگون شد
عمودی ۹ میوه‌ای آجیلی که از نظر میزان پروتئین و چربی غیر اشباع بسیار غنی است
عمودی ۹ رئیس مجارستانی‬‫ فدراسیون بین‌المللی وزنه برداری
عمودی ۱۰ مخترع آمریکایی تراکتور
عمودی ۱۰ رودخانه‌ای که از افغانستان سرچشمه گرفته و به‬‫ دریاچه هامون می ریزد
عمودی ۱۱ رخسار
عمودی ۱۱ پرچم
عمودی ۱۱ می گویند جواب آن هوی است!
عمودی ۱۱ ویتامین جدولی!
عمودی ۱۲ بهشت شداد
عمودی ۱۲ ‬‫ساکنان ایالت کاتالونیای اسپانیا را می گویند
عمودی ۱۲ دسته‌ای از عناصر با خاصیت صیغل پذیری و شکل دهی
عمودی ۱۳ از واحدهای ‬‫ساختمانی
عمودی ۱۳ هم عقیده
عمودی ۱۳ ضروری
عمودی ۱۴ ردیاب الکترونیکی
عمودی ۱۴ با این املا هم آتش معنی می دهد
عمودی ۱۴ آمریکایی
عمودی ۱۵ طاغوت هم‬‫عصر حضرت ابراهیم (ع)
عمودی ۱۵ صورت مالی که عملکرد یک بنگاه اقتصادی را در یک دوره نشان می دهد

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.