جواب مرحله ۹۴۰ جدولانه ۲

گریه با سوز و گداز
عشوه‌گر
رنگ زرد روشن
سردار خارجی
حالتی بر دریا
به جا آوردن عهد
جزئی نیست
زاده
کارهای ناشایست
آزادراه
بند پای زندانیان
مال پای لنگ است
پایتخت آرژانتین
اثر الکساندر پوشکین
کارها
درون دهان
به رنج افکندن
اسب ترکی
واحد پول ژاپن
دلیری در رزم
شکار
گل همیشه بهار
ضرورت
مزه کردن
پشت سر
معاوضه
فوتبالیست برزیلی
نیکو
بخار دهان
حرف ندا
ظرف آب جوش
سرما
لایه شفاف چشم
اسب ترکی
نام نهاده شده
راست ایستاده
سروری
کاروان‌ها
بازی نهایی
جانب راست
میوه ترش و شیرین
همراه برهمن
فوتبالیست انگلیسی
الگوی ریاضی
قوم مغول
عریان
امیدوار
حقیقی
شاهانه
پاک نژادی
رازها
گرفتگی زبان
کم کردن
دلیری
همسر دارد
صاحب منصب
فوتبالیست هلندی
آش رقیق
حرص
برهنه
اندازه
بغل
رایزنی
بچه دزد معروف
ناراحت
عدد فوتبالی
جانور
یخ بسته
نوشته شده
جام شراب
بردبار
گروه و دسته
سبیل پرپشت دارد
آرزومند
نماد
انتها
از پیامبران
سازمان‌فرهنگی ملل متحد
فراسنج
اثر م. مؤدب‌پور
صندوق مردگان
پستی
تاریکی
پایه‌ها
پرنده نامه‌بر
علاج
تیز
چهره
هرگز نه عرب
یار مجنون
مالک
بنیان
کاغذ روزنامه
کامپیوتر پردازش می‌کند
از چاشنی‌ها
هر فصل اوستا
فوتبالیست ایتالیایی
خاک نرم
مأمور اجرا
چهره
نصف
دو یار همقد
زبان گیلان
عدد فوتبالی
بیماری خونی ارثی
عادل
فرمانبرداری کردن
اجداد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz