جواب مرحله ۹۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ بزرگ ترین سوره قرآن کریم که مدنی و دارای‬‫ ۲۸۶ آیه می‌باشد
افقی ۱ بزرگوارتر
افقی ۱ آفریننده
افقی ۱ تشنه فریب
افقی ۲ جوانمردی و بخشندگی
افقی ۲ از رادارهای ایران به معنی‬‫ بینا
افقی ۲ یکتا و بی‌مانند
افقی ۲ نوعی پارچه ابریشمی رنگین
افقی ۳ سرخ‬‫ کمرنگ
افقی ۳ ساده‌ترین هیدروکربن، بی رنگ، بی‌بو و سبک تر از ‬‫هوا
افقی ۳ چاره
افقی ۳ وسط
افقی ۳ منفعت
افقی ۴ جانشین او
افقی ۴ زیست شناس‬‫ اتریشی و بنیان گذار ژنتیک
افقی ۴ مشهور و معروف
افقی ۴ شمشیرزن
افقی ۴ ‬‫از حروف ندا
افقی ۵ عفیف و پارسا
افقی ۵ مصحح، مترجم و پژوهشگر‬‫ ایرانی که کیمیای سعادت را تصحیح کرد
افقی ۵ معنای باطنی آن‬‫ قدرت خداوند است
افقی ۶ عقد زناشویی بستن
افقی ۶ گوارا
افقی ۶ مطلب‬‫ پوشیده
افقی ۶ سبزی معطر و مقوی معده
افقی ۷ تحریر
افقی ۷ اثری از جک‬‫ لندن
افقی ۷ بخشنده‌تر
افقی ۸ شأن و شوکت
افقی ۸ داستان منثور
افقی ۸ کمک‬‫ و اعانت
افقی ۸ سخن سنج
افقی ۸ از قبایل ایران
افقی ۹ حیوان نجیب
افقی ۹ ‬‫دست چپ
افقی ۹ نت چهارم
افقی ۹ مورد تهمت قرار گرفته
افقی ۹ شهرستانی‬‫ در استان فارس
افقی ۱۰ مرکز فرماندهی کل قشون
افقی ۱۰ حکومت‬‫ کردن
افقی ۱۰ بحر
افقی ۱۰ میوه خام
افقی ۱۱ پاکیزه
افقی ۱۱ لقب رستم
افقی ۱۱ زیارتگاه‬‫
افقی ۱۱ شجر
عمودی ۱ خاورشناس و پزشک انگلیسی که سهم به‬‫سزایی در شناساندن ایران و ادبیات آن به اروپاییان داشت
عمودی ۱ ‬‫گرانمایگی
عمودی ۲ فرشی نفیس و زیبا درباره اساطیر شاهنامه
عمودی ۳ بالاپوش
عمودی ۳ واحد
عمودی ۳ ثروتمند
عمودی ۴ تکیه کلام چوپان
عمودی ۴ کارپرداز‬‫
عمودی ۴ کم‌حرف‌ترین سد ایران
عمودی ۵ ضمیر وزین
عمودی ۵ بایسته و ضروری
عمودی ۶ آغاز
عمودی ۶ عالم مادی
عمودی ۷ آشتی و سازش
عمودی ۷ آوازی حاکی از سوز‬‫ دل
عمودی ۸ دو‌تای آن دوازده تاست
عمودی ۸ احسان
عمودی ۸ واحد قطار
عمودی ۹ یار‬ ‫پنجره
عمودی ۹ واضح و روشن
عمودی ۹ علامت مصدر جعلی
عمودی ۱۰ ساختمان ‬‫و سازنده‌اش
عمودی ۱۰ پیدا کردن
عمودی ۱۱ ملاقات
عمودی ۱۱ زنگ بزرگ
عمودی ۱۲ ‬‫تخم‌مرغ فرنگی
عمودی ۱۲ شهر و بندری زیبا در جنوب فرانسه
عمودی ۱۲ لحظه ‬‫و هنگام
عمودی ۱۳ تله
عمودی ۱۳ شطرنج را خاتمه می دهد
عمودی ۱۳ سرحد
عمودی ۱۴ همدم
عمودی ۱۴ از خودروهاست
عمودی ۱۵ خلاص و نجات
عمودی ۱۵ غذای‬ ‫ظهر
عمودی ۱۶ پشیمان
عمودی ۱۶ از شهرهای مذهبی ایران
عمودی ۱۷ آب‌بند‬‫
عمودی ۱۷ واحد عملی ظرفیت الکتریکی
عمودی ۱۷ نوعی از معطرات
عمودی ۱۸ نخ‬‫ تابیده
عمودی ۱۸ لغزان
عمودی ۱۸ فانوس دریایی
عمودی ۱۹ اثری از الکساندر دومای‬‫ پدر
عمودی ۲۰ صحرا و بیابان
عمودی ۲۰ دانش آموختن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar