جواب مرحله ۹۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ فیلمی به کارگردانی امیر ‬‫قویدل
افقی ۱ فلزی قوی با چگالی کم‬‫ و کاملاً انعطاف ‌پذیر‬‫
افقی ۲ جناح لشکر
افقی ۲ مقصد رود
افقی ۲ ‬‫خوشمزه‬‫
افقی ۳ عروس می ‌گیرد
افقی ۳ اثر امیل ‬‫‬‫زولا
افقی ۳ بلند‬‫
افقی ۴ الکتریسیته
افقی ۴ مهمترین خدای‬‫ مصر باستان
افقی ۴ آماده کردن
افقی ۴ از‬‫مصالح ساختمانی‬‫
افقی ۵ شهری در بلژیک
افقی ۵ کیمیا
افقی ۵ ‬‫گرانبها‬‫
افقی ۶ فزونی‌ها
افقی ۶ به الگو یا روابط‬‫ ‬‫ملموس یا ناملموس بین اجزای‬‫ یک گروه گفته می‌شود که در اثر‬‫ ‬‫مشاهده یا بازشناخت الگو قابل ‬‫تشخیص است
افقی ۶ فشفشه‬‫
افقی ۷ رسوم
افقی ۷ زینت دهنده مهمانی
افقی ۷ ‬‫شهری در استان آذربایجان ‬‫غربی‬‫
افقی ۸ شهری در جنوب غرب‬‫ تبریز
افقی ۸ سال آذری
افقی ۸ پرچم‬‫
افقی ۹ بوی خوب زیر شکم آهو
افقی ۹ تکبر
افقی ۹ ارابه بزرگ جنگی‬‫
افقی ۱۰ دختر
افقی ۱۰ واژگون
افقی ۱۰ آلودگی‬‫
افقی ۱۱ ابراز مکانیک
افقی ۱۱ مجرد نیست
افقی ۱۱ جسر‬‫
افقی ۱۲ درخت ‌انداز
افقی ۱۲ یکی از رشته‌های ورزشی
افقی ۱۲ آب‌بند
افقی ۱۲ خون‌بها
افقی ۱۳ شترکش
افقی ۱۳ یک روش تکثیر گیاه
افقی ۱۳ رمان ویرجینیا وولف‬‫
افقی ۱۴ اهریمن
افقی ۱۴ اندیشه درکار
افقی ۱۴ عضو پا‬‫
افقی ۱۵ افسر نیروی دریایی
افقی ۱۵ اثر آگاتا کریستی‬
عمودی ۱ گونه‌ای انگور
عمودی ۱ نوعی روش تمرکز حواس‬‫
عمودی ۲ ضرر
عمودی ۲ از مراحل زراعت
عمودی ۲ لازم‬‫
عمودی ۳ پیشین
عمودی ۳ روبند
عمودی ۳ معلم اول‬‫
عمودی ۴ کلمه شرط
عمودی ۴ طایفه‌ای از تاتار
عمودی ۴ آوایی به معنی نه
عمودی ۴ کله و سر‬‫
عمودی ۵ همدستان
عمودی ۵ تارنما
عمودی ۵ جنس مذکر‬‫
عمودی ۶ ضربه سر فوتبالیست
عمودی ۶ کوب، صدمه
عمودی ۶ برگ‌ها
عمودی ۷ رود فرانسه
عمودی ۷ دست درازی
عمودی ۷ وبا‬‫
عمودی ۸ نمایش
عمودی ۸ صدای گربه
عمودی ۸ خجسته‬‫
عمودی ۹ بذر کتان
عمودی ۹ سرباز روس
عمودی ۹ کلمه اخطار و تنبیه‬
عمودی ۱۰ فداکاری
عمودی ۱۰ شیره چغندر قند
عمودی ۱۰ کلاه فرنگی
عمودی ۱۱ گندم
عمودی ۱۱ دوقلو
عمودی ۱۱ هدیه و تحفه فرستادن
عمودی ۱۲ چون صد آید پیش ماست
عمودی ۱۲ همان یک است
عمودی ۱۲ حشره سمی
عمودی ۱۲ لذت غذا
عمودی ۱۳ دوستان
عمودی ۱۳ مرغ عیسی
عمودی ۱۳ ثبات و بقا
عمودی ۱۴ پرحرف
عمودی ۱۴ زره
عمودی ۱۴ از سازهای موسیقی
عمودی ۱۵ اتومبیل ایتالیایی
عمودی ۱۵ یکی از گونه‌های خوراک ایرانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar