جواب مرحله ۹۲۴ جدولانه ۲

سنگ چاقو تیز کنی
بدزبان
به کار رفتن
تخمین زدن
بخار دهان
مراد و مقصود
زلال
فلانی
تراژدی
ترساندن و گریزاندن
سپیدار
مجوس
اثر امیر عشیری
اثر آگاتا کریستی
روان شدن
باب روز
مخالف
بنده زرخرید
خرس عرب
پرچمدار
شنیدن
نگاه کردن
فصاد
دود از آن بالا می‌رود
ترسیدن و گریختن
دارای نام نیک
سرنگون
بخش
کنار و جانب
رود فرانسه
خوبی
از بیماری‌های پوستی
ماه میلادی
عدد روستا
به دادخواهی رسیدگی می‌کند
کنار و جانب
بوزینه
حریص
دنباله‌دار کردن
بخشیدن
مشورت
رایگان
زن ترسای پارسا
نت پایه موسیقی
کشور آفریقایی
دست عرب
فراق
زمانش زود به پایان می‌رسد
نطق کردن
جلودار
پایتخت نیجر
ناصح
پیرو حضرت موسی
کشور آفریقایی
دارای سبیل پرپشت
جوجه تیغی
کشور اروپایی
دوری
چوب خوشبو
شهر ریشه
ناگهان خودمانی
شامل شدن
نامطبوع
کاغذ روزنامه
علوم
باقی جان
اراده و میل
کنج
ادامه دهنده
پناهگاه
به هم خوردن دل
آب دهان
فالگیری
چشم‌انداز
محل درس خواندن
مظهر لاغری
پول اروپا
آماده شدن خمیر
پیمان
جلوس داده
از مصالح مهم ساختمانی
پارچه رنگ می‌کند
از سوره‌ها
غرامت
پنجمین نیروی مینوی در اوستا
اسب نر
پایتخت چین
شیشه آزمایشگاهی
تکه پارچه کهنه
اهل هند
الفبای موسیقی
عدد فوتبالی
کشنده بی‌صدا
کمیابی
عدد فوتبالی
نیرومند
دانش و معرفت
پسوند محافظت
و اگر نه
افزونی
صد سال
پنبه پاک نکرده
از القاب اروپایی
بین
تولید نسل
فوتبالیست پرتغالی
از ایالات آمریکا
شراب گوارا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar