جواب مرحله ۹۲۲ جدولانه ۲

فیبر سفید عایق کاری
نوشته درست دانستن مطلبی
تلافی کردن
خرما
قسمتی از لیتر
صاحب
دست عرب
شیر دهنده
آشکار کرده شده
ترسان
تجاوز
فوتبالیست اسپانیایی
همایش
کم حرف
نوعی زردآلو
گیاه زینتی باغچه‌ای
شهری در انگلستان
شهر فارس
اطلاعیه حزبی
تیم فوتبال اسپانیایی
ماده‌ای خشبو و سفیدرنگ
شاهرگ مصر
کشور فلاسفه
صندلی مجلس
شهر بی‌قانون
صفت باد
چیستان
روز گذشته
کلمه افسوس
کشور آمریکای شمالی
نقل کردن مطلب
محل عبور
گیاهی‌در تداوی و آشپزی
ماده مخدر توهم زا
برگ برنده
نظیر
قصد کردن
فرزندزاده
همگی
سمبل مورد پرستش
خرگوش عرب
نویسنده «پسرک چشم آبی»
شرمسار
یدکی
خانه ییلاقی
کشیش
غیر از
اعصار
اما
از فراورده‌های گوشتی
پول خارجی
پسوند طی کننده
نیرومند
اندک
صف و رده
نسخه برداشتن
غول ترسناک
ناشناس
نویسنده «یلدا»
بزرگ داشتن
از انواع نرمش‌ها
دوستی
ظرف خرید
پیشوا
شمارنده مصرف برق
گستاخ و بی‌باک
پیمان
از چاشنی‌ها
از توابع مثلثاتی
رفتار و حرکات شخص
شکاف و رخنه
سخن تحکم آمیز
گذشته‌ها
راهنمایی
عامل وراثت
حساب کردن
عاشق
تند و برنده
نماهنگ
از مراکز استان‌ها
روییدن
عنصر الماس
شهر بوشهر
اصلاح بی‌نظمی های دندان
تیر و پیکان
آرایش سینمایی
سبکسری
فروتنی کردن
رشوه دنده
تکه
درخت قالی
پاکیزه
درخور
ضمیر انگلیسی
عدد ماه
قصد کردن
سیاح
گرد
چسبنده
نام قدیم کلیبر
حرف همراهی عرب
یار برهمن
واحدی برای شمارش کتاب
زاپاس
وسعت
پایتخت فراری
درمان کردن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar