جواب مرحله ۹۱۳ جدولانه ۲

کین خواه خداوند
سخن کنایه‌آمیز
پر از اندوه
ظرف حمام
یاری کننده
میان
وحشی
مورد اتهام
امانتدار
مدارا کردن با کسی
کشور آفریقایی
تهیدست و بدبخت
پایتخت نپال
رقصی در آمریکای جنوبی
همه
سم خطرناک
کشور آفریقایی
مأیوس
رسوب کرده
شهری در اسپانیا
روزه گرفتن
میوه نارس
پایتخت بنگلادش
شکارچی
شیار داخل لوله تفنگ
پاییز
شهر افغانستان
نقش هنرپیشه
دختر تازه ازدواج کرده
زود خشمگین نمی‌شود
ناله کننده
صندوق داخل خوردرو
پست‌چی
نهر کوچک آب
اشاره به دور
پایتخت سابق ساحل عاج
پاره پاره
غذای زمین
کاکل اسب
آتشدان حمام
فیلمی به کارگردانی میلوش فورمن
آوابر
بلندی‌ها
سم
نخست
اثر نظامی
شاه شاعر
حسد
پایین آمدن
بیشتر به فکر بازی است
شهر گلستان
پشیمانی از گناه
پادشاهان
پنهان کردن
عنکبوت
گشودن
فرزندان
برنامه موسیقی با ارکستر
پسر زن از شوهر پیشین
جایز
پرچم
راندن مزاحم
پیکان پهن
شهر فارس
ادا
زیر پای راننده
جاندار ذره بینی
رود آذربایجان غربی
مقدارها
نوعی کبوتر
بگو مگو
رود شمال خوزستان
پیشکش
واحد پول ژاپن
مذکر
قصور
اعلی
فعال
اهل محل
سوی
زوبین
کم‌عرض
زدنی به ریشه
چیره‌دست
از بت‌های جاهلیت
عادل
فنا
تفحص
پاسخ دندان‌شکن
پایتخت توگو
کوزه بزرگ
شهر آذربایجان شرقی
میوه ترش و شیرین
از کنده بلند می‌شود
زهرآگین
خاطر
تافتن ریسمان
تصدیق نجار
تصدیق آلمانی
محل نصب درجه نظامی
بنی‌اسرائیل
اثر ابراهیم گلستان
تاخت اسب
زینت دهنده
مقراض بزرگ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar