جواب مرحله ۹۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ هدیه خاطره‌انگیز
افقی ۱ نامزد‬ ‬‫انتخاباتی‬‫
افقی ۲ واگیر
افقی ۲ ویرایش
افقی ۲ زیردست‬‫
افقی ۳ بازرگان
افقی ۳ وبا
افقی ۳ اصل و پایه‬‫
افقی ۴ فراخواندن مکرر کسی به ‬‫وسیله بلندگو
افقی ۴ حرف تنفر
افقی ۴ چشم
افقی ۴ ‬‫نوعی آچار‬‫
افقی ۵ شهری در غرب فرانسه
افقی ۵ کافی‬‫ بودن
افقی ۵ برق زننده‬‫
افقی ۶ دورویی، حیله
افقی ۶ راه و نحو
افقی ۶ ضد ‬‫خیر‬‫
افقی ۷ از قدیمی‌ترین کشورهای دنیا
افقی ۷ ‬‫‬‫در به در
افقی ۷ قدم‬‫
افقی ۸ پادشاه کمیاب
افقی ۸ پاکدامنی
افقی ۸ ‬‫دزد‬‫
افقی ۹ از مصالح ساختمانی
افقی ۹ کانون‌ها
افقی ۹ ‬‫تن و بدن‬‫
افقی ۱۰ به شمار آوردن
افقی ۱۰ نشستن‬‫ برای شکار
افقی ۱۰ طرد کردن‬‫
افقی ۱۱ دوقلو
افقی ۱۱ آموزشگاه
افقی ۱۱ قهوه‬‫
افقی ۱۲ شکیبایی
افقی ۱۲ تالار
افقی ۱۲ فرتوت
افقی ۱۲ سیما و رخسار‬‫
افقی ۱۳ این هنگام
افقی ۱۳ درخشان
افقی ۱۳ فراوان‬‫
افقی ۱۴ سومین شهر بزرگ آلمان پس از برلین و هامبورگ
افقی ۱۴ افزونی نعمت
افقی ۱۴ قاصد‬‫
افقی ۱۵ به تنهایی تاختن
افقی ۱۵ مرغ افسانه‌ای ادبیات پارسی که به تنگ‌چشمی و بخیلی‬‫ ‬‫آوازه دارد‬
عمودی ۱ دریا
عمودی ۱ مشهورترین شاعر زن ایران‬‫
عمودی ۲ پلوخور است اگر نو باشد
عمودی ۲ دارنده
عمودی ۲ از تقسیمات کشوری‬‫
عمودی ۳ پرنده شبیه کبک
عمودی ۳ آسمان غرنبه
عمودی ۳ سرود‬‫
عمودی ۴ پریشان و سرگشته
عمودی ۴ اذیت
عمودی ۴ مخفف که او
عمودی ۴ آهنگ‬‫
عمودی ۵ جانور درختزی
عمودی ۵ به هم ساییده شده
عمودی ۵ هرزآب‬‫
عمودی ۶ حرف نشانه مفعول
عمودی ۶ جوانمرد، کریم
عمودی ۶ نامی در شاهنامه‬‫
عمودی ۷ زاپاس
عمودی ۷ درخشنده
عمودی ۷ سالن هتل‬‫
عمودی ۸ نام دخترانه
عمودی ۸ گاومیش تبتی
عمودی ۸ تابناک‬‫
عمودی ۹ قوری بزرگ
عمودی ۹ دسر سنتی ایرانی
عمودی ۹ زانوان‬‫
عمودی ۱۰ رشته‌ای در دانشگاه
عمودی ۱۰ ‬‫‬‫پول خارجی
عمودی ۱۰ داخل‬
عمودی ۱۱ رطوبت
عمودی ۱۱ بعضی‌ها آب در آن می‌کوبند
عمودی ۱۱ غذای آماده!
عمودی ۱۲ پول قدیمی
عمودی ۱۲ مخفف راه
عمودی ۱۲ سهل
عمودی ۱۲ میوه‌ به
عمودی ۱۳ سردسیر
عمودی ۱۳ ظرف چهار و نیم لیتری
عمودی ۱۳ دگرگونی و تغییر
عمودی ۱۴ تسمه ستبر
عمودی ۱۴ سبیل
عمودی ۱۴ حصیر
عمودی ۱۵ جنگ‌افروز جاه‌طلب سرتاسر تاریخ
عمودی ۱۵ باب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz