جواب مرحله ۹۰۶ جدولانه ۲

سرگذشت کوتاه
گیاه طعم بستنی
برادر
بینایی
اثر صادق چوبک
خرده‌سنگ‌های ریز
دریای عرب
کالا دادن و پول گرفتن
محافظ جریان شدیدالکتریسیته
محل تولد
بی‌تجربه
کارگردان «سرخ‌ها»
خالق
درمان
از بیعت علی خارج شدند
مشتری
شادمانی
عنصر رادیو اکتیو
پس گوش
مجاز از جای کثیف
شب قرآنی
مرد پیر و بزرگوار
قوه حافظه
نان نازک
امر از پاشیدن
پارچه‌فروش
هیزم
چهره
سو ظن دارد
به جلو رفتن
احوال‌پرسی از بیمار
نوعی ماده منفجره
عنوانی برای افراد محترم
غیر متعارف
داخل
ظهور
شهر همدان
حشره کش قدیمی
درخت زبان گنجشک
پرستار کودک
گل شیپوری و کبود رنگ
با دست نشان دادن چیزی
غصه‌دار
جامه آخرت
سیلاب
از عهده امتحان بیرون آمدن
کوبیدن
قمر زمین
بازاری
بزرگ شدن
گوهر نایاب
ابله و بی‌خرد
ثمر
باقی‌مانده میوه پس از فشردن
سپاسگزاری کردن
ناپسند
آشوب و غوغا
روپوش
آسیب
بدقلق
پشت
واحد پول ژاپن
دانش آموختن
پایتخت گرجستان
اثر جیمز جویس
شهر کهگیلویه و بویراحمد
شهر آذربایجان شرقی
آغشته به قیر
نمناکی
برخی اوقات
مجرب
گرفتنی است نه دادنی
فقیر
ابر نزدیک زمین
شهر تهران
مکالمه
سخن جویده جویده
بهره
نانوا
دفعه
عدد فوتبالی
فوتبالیست آلمانی
ثمر
خدایی
تصدیق آلمانی
به ترتیب
آلت
جسدی که در مقابل پوسیدگی حفظ شده باشد
اندیشه و تفکر
و اگر نه
درون دهان
مستی
هوس باردار
مثل و مانند
کندن قبر
خانه
مرده
درخت تناور گرمسیری
شکمباره
نام قدیم سیستان
سوار شدن
عذر نابجا
بوسه‌گاه
تنومند
یخ‌زده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar