جواب مرحله ۹۰۲ جدولانه ۲

اثر اسماعیل فصیح
قدیمی
ترک‌بند
آغاز
اندوهناک
گیاهی خاردار
اشاره به دور
توانا
پنبه‌زن
کشور آسیایی
بالاترین مقام بعد از پاپ
اثر محمود دولت‌آبادی
همراه جارو
آغاز شده
مثل
پایتخت اروپایی
چستی و چالاکی
پدر و مادر
آبستن
فستیوال
مار بزرگ
شیرینی تولد
فقیر
صفحه شخصی اینترنتی
کودن
رسته
نیلگون
حرف نفی
جد رستم
مغرور
قصیر
جدایی زن و شوهر
منظور را غیر صریح گفتن
برهنه
از خواهران برونته
دیجیتال نیست
شهر اصفهان
نشان تجاری
درخت زبان گنجشک
دریوزه‌گر
سبقت از میان خودروها
سقز جویدنی
فرایند حل مسأله کامپیوتر
ماه کامل
جزو و تکه
نادیده گرفتن
بند دست یا پا
جای بازگشت
خمیده
خماندن
شهر کرمانشاه
مال‌دار
اسیر
پیشکشی‌ها
مأیوس
محکم کردن
موجود بی‌جان و بی‌حرکت
مخزن سیمان
فرمانروا
تیر انداختن
همان بوته است
نفوذ کامپیوتری
قریب
اقامت کردن
مزیتی علاوه بر مزیت سابق
مهر و موم
آرزو داشتن
نوکر
خرم
کشور آفریقایی
نجات دهنده
تیر کوتاه
سوراخ سوراخ
نویسنده «بگشای لب»
بندها
اداره کننده
گرامی
زیرکی
شراب انگوری
قبیله
مسافر سرزمین عجایب
پاک و صاف
کاغذ نامرغوب
افزونی
گلی خوشبو
کشور آمریکای جنوبی
اثر بزرگ علوی
تمامیت
انبار ته کشتی
شعله آتش
انگشت کوچک
کلمه پرسش
خمیازه
میوه لبخند
جوان شدن
رنگ
شعیر
تجزیه
کارزار کردن
کشور ساعت
اثر پا
مؤسسه چاپ و توزیع کتاب
کیسه غذای چهارپایان

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz