جواب مرحله ۹۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سیم
افقی ۱ تحریک خنده‌آور
افقی ۱ دردها
افقی ۲ نرم
افقی ۲ چاپارخانه امروزی
افقی ۲ بیماری
افقی ۳ بستن و بندآوردن
افقی ۳ خواری
افقی ۳ خشکی
افقی ۴ زمان و‬‫ وقت
افقی ۴ موی شاعرانه!
افقی ۴ فستیوال
افقی ۵ اهلی و دست‌آموز
افقی ۵ خویشاوندی
افقی ۵ به دست آوردن هم معنی می دهد!
افقی ۶ کشتی جنگی
افقی ۶ ‬‫دستور
افقی ۶ سخن و گفته
افقی ۷ اثرچربی
افقی ۷ شترمرغ آمریکایی
افقی ۷ خلیجی در سواحل سودان که اینروزها جولانگاه دزدان دریایی شده
افقی ۷ ‬‫ام‌الخبائث
افقی ۸ کران
افقی ۸ شهر و استانی در جنوب اسپانیا
افقی ۸ شیوه سخن گفتن
افقی ۹ آب درگویش بچه زنجان!
افقی ۹ تکرارش‬‫ آواز گنجشک است
افقی ۹ صدا ندارد!
افقی ۹ حرف همراهی!
افقی ۱۰ پارچه مشبک!
افقی ۱۰ میوه نارس
افقی ۱۰ جنگ‌افزار ورزشی!
افقی ۱۱ نظرات
افقی ۱۱ ‬‫جداسازی
افقی ۱۱ بها وقیمت
افقی ۱۲ کسی که دچارکابوس‌های شبانه شده
افقی ۱۲ ابریشم ناخالص
افقی ۱۲ قرض و وام
افقی ۱۳ یک و یک!
افقی ۱۳ ‬‫اخلالگر
افقی ۱۳ کاری که برای دست به سرکردن کسی به وی سپرده شود
افقی ۱۴ تیرگی
افقی ۱۴ از زیراندازها
افقی ۱۴ ترازو
افقی ۱۵ از ادیان‬‫ آسمانی
افقی ۱۵ در حال تکان خوردن
افقی ۱۵ ورزش اول ایرانیان‬
عمودی ۱ سخن چین
عمودی ۱ طبقه
عمودی ۱ شکایت کننده
عمودی ۲ درویش
عمودی ۲ مثل و مانند
عمودی ۲ بخشی از خاک فارس را در بر می گیرد
عمودی ۳ داستانش‬‫ را استاد مطهری نوشت!
عمودی ۳ دیواربلند
عمودی ۳ ضمیری در دستور زبان فرانسه
عمودی ۴ چهارشاخ خرمن بادده
عمودی ۴ اسباب زندگانی
عمودی ۴ ‬‫راد
عمودی ۵ لابیرنت
عمودی ۵ مسری
عمودی ۵ فرزند اناث
عمودی ۶ جامه درویشی
عمودی ۶ شاخه‌های روییده پای درخت
عمودی ۶ میوه‌ای شبیه طالبی
عمودی ۷ ‬‫گونه برجسته!
عمودی ۷ انجام کاری بصورت فردی
عمودی ۷ نوعی پاپوش!
عمودی ۷ مخفف اگر
عمودی ۸ سوگند
عمودی ۸ جوهر نشادر
عمودی ۸ رنگ طبیعت
عمودی ۹ ‬‫لنگه در
عمودی ۹ شاخه‌ای از ریاضیات
عمودی ۹ تاج
عمودی ۹ نشان جمع فارسی
عمودی ۱۰ آجر خام
عمودی ۱۰ شماره
عمودی ۱۰ جعبه حروف سربی چاپخانه
عمودی ۱۱ ‬‫تن‌پوش میت!
عمودی ۱۱ شایستگی احترام داشتن
عمودی ۱۱ غذای تزریقی!
عمودی ۱۲ دخمه و گور
عمودی ۱۲ نام قدیم فردوس
عمودی ۱۲ شیرینی بزرگ‬‫ عروسی
عمودی ۱۳ نت منفی!
عمودی ۱۳ ابزار مقیاس سنجی نقشه
عمودی ۱۳ تجزیه و تحلیل کردن
عمودی ۱۴ نام کوچک انیشتین واضع تئوری‬‫ نسبیت
عمودی ۱۴ دوستدار
عمودی ۱۴ باقیات الصالحات
عمودی ۱۵ براورد ساختمانی
عمودی ۱۵ مولد برق خودرو
عمودی ۱۵ «کودک» کودکانه!‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar