جواب مرحله ۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ماشین حمل مجروحان
افقی ۲ مغناطیس
افقی ۳ راندن مزاحم
افقی ۳ شکم و بطن
افقی ۳ حرف ندا
افقی ۴ برخی بر سر می‌گذراند و برخی برمی‌دارند
افقی ۴ دمپخت
افقی ۵ از حبوبات
افقی ۵ احصائیه
افقی ۶ پیامک
افقی ۶ روز نیست
افقی ۶ داخل
افقی ۷ ابداً
افقی ۸ متحیر شدن
عمودی ۱ از انواع ماهی
عمودی ۲ آنچه که معمول و رایج است و جدید نیست
عمودی ۳ حرف همراهی
عمودی ۳ غذای ساده
عمودی ۳ پسوند تصغیر
عمودی ۴ نوبت و دفعه
عمودی ۴ بزله‌گو
عمودی ۵ از اجزای ترمز
عمودی ۵ نوشابه الکی ضعیف
عمودی ۶ واحد سطح
عمودی ۶ قلیل
عمودی ۶ گربه عرب
عمودی ۷ رستی‌ها
عمودی ۸ حالت میان تاریکی و روشنایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz