جواب مرحله ۸۹۲ جدولانه ۲

اثر ساموئل بکت
آفت کش قدیمی
فوتبالیست آلمانی
خوش‌رویی
بدی کردن
خانه
نوشتن
سرسری کاری انجام دادن
اسم
بیانیه
باز کننده
یافتن
آثر آلبر کامو
گذراندن
برداشتن مو با تیغ
از ایالات آمریکا
فحش
مؤمن
مزین
مقابل برخاستن
آغاز فصل نوزایی طبیعت
اثر فهیمه رحیمی
ظرف لباس‌شویی
قطار
شیر
مسرت
شاهدخت
نیرو
مرکز استان شمالی
بنیادها
پایین
دلیر گشتن
پایتخت لسوتو
در بند شدگی
حشره کش قدیمی
پسوند سازنده قید از صفت
صبر
رشد کننده
باردار
کشورها
منحرف از راه راست
تصفیه کردن
خانه‌ها
اثر برتراند راسل
دریای بزرگ
فیلمی از عباس رافعی با بازی لعیا زنگنه
رود آمریکای جنوبی
اثر هرمان هسه
تقویم
اسباب زندگی
پرنده‌ای خوش‌آواز
شب‌ها
دشواری و ناگواری
ریزه چوب و علف
یار پیستون
باد کردگی
عادت
مهربانی
سست شدن
آب دیده
شهر سوئیس
کشیدنی همراه شانه
فوتبالیست هلندی
غنی
محل پر خطر
آشکار کردن
چیزها
آهنگ نظامی
صباغ
پایتخت اتریش
فراوان
عددها
طاقچه
شبکه کامپیوتری
ماده منفجره قوی
مهندس معمار
دردمند
ماشین باری کوچک
جلودار
منشی تلفنی
رخسار
واحد طول انگلیسی
بدکار
آب بینی
فرمان مغولی
بایگانی
گفتار
خطبه خواندن
دوازده ماه
پرحرف
از استان‌ها
بزرگ منشی
فیلم تونی گیلروی
به وسیله
دریاچه ترکیه
لقب یافتن
تارمی
ساز و برگ اسب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar