جواب مرحله ۸۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ستوه آوردن و پافشاری کردن در امری
افقی ۱ اثری از‬‫ ویکتور هوگو
افقی ۲ شاعر، ادیب و عارف ایرانی قرن نهم هجری‬‫ صاحب آثاری همچون «هفت اورنگ» و «بهارستان»
افقی ۲ تلاش و‬‫ کوشش
افقی ۲ مورد احتیاج
افقی ۲ حقیقت امر
افقی ۳ دائم و همیشه
افقی ۳ خو‬‫ گرفته و فرمانبردار
افقی ۳ تله
افقی ۳ سالک صراط مستقیم
افقی ۳ گریبان
افقی ۴ نقش هنرپیشه
افقی ۴ شهری در ترکیه
افقی ۴ قاعده و قانون
افقی ۴ توانایی‬‫
افقی ۴ قامت
افقی ۵ آشکار شدن و فاش گردیدن
افقی ۵ قلمه درخت و بوته‬‫ گل
افقی ۵ پدر شعر نو فارسی
افقی ۶ برگه یا مجموعه اوراق چاپی که‬‫ آن را انتشار دهند
افقی ۶ دادگری و دستگیری
افقی ۶ ایالت
افقی ۷ هدیه و‬‫ تحفه
افقی ۷ تختگاه
افقی ۷ بسیار بخشنده
افقی ۸ واحد پول ژاپن
افقی ۸ عابد و‬ ‫زاهد
افقی ۸ واحد سنجش مقدار نیروی الکتریسیته
افقی ۸ روزه گشایی‬‫
افقی ۸ میوه مربایی
افقی ۹ یاری کردن
افقی ۹ جریان داشتن
افقی ۹ کلرور سدیم‬‫
افقی ۹ ماهی در تابستان
افقی ۹ ثروتمند
افقی ۱۰ شکوه و بزرگی
افقی ۱۰ متاع و‬‫ کالا
افقی ۱۰ سوره‌ای در قرآن کریم
افقی ۱۰ پیرایه و زیور
افقی ۱۱ در مثل به‬‫ شخصی گویند که بسیار خسیس است
افقی ۱۱ دانشمند، نویسنده‬‫ و لغوی برجسته معاصر ایران صاحب آثار «لغت نامه» و «امثال‬‫ و حکم»
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی داریوش مهرجویی و نقش‬‫آفرینی هنرمندانی همچون عزت ا... انتظامی، اکبر عبدی،‬‫ رضا رویگری، فردوس کاویانی و فریماه فرجامی
عمودی ۲ شهری‬‫ در استان مازندران
عمودی ۲ بهره و قسمت
عمودی ۳ درد چشم
عمودی ۳ فهمیدن‬ ‫و پی بردن
عمودی ۳ بهره حرام
عمودی ۴ حرف ندا
عمودی ۴ برشته و کباب شده
عمودی ۴ ‬‫رساله دکتری
عمودی ۵ بنا به فرمایش گهربار حضرت امام موسی‬‫ الکاظم (ع) دعای چنین شخصی هنگام افطار مستجاب‬‫ می شود
عمودی ۶ از جزایر ایران در خلیج همیشه فارس
عمودی ۶ دودلی
عمودی ۷ اسراف کننده
عمودی ۷ مقوای نازک
عمودی ۸ خاک کوزه گری
عمودی ۸ ‬‫نشانی
عمودی ۸ پیوند
عمودی ۹ نوید دادن
عمودی ۹ خوب و پسندیده
عمودی ۹ طول عمر
عمودی ۱۰ شهر و سرزمین
عمودی ۱۰ وقت و هنگام
عمودی ۱۱ تکیه‌گاه
عمودی ۱۱ آرزو‬‫ داشتن
عمودی ۱۲ مایه حیات
عمودی ۱۲ ناظر خرج و اعمال
عمودی ۱۲ مهاجرت و‬‫ انتقال ایل از جایی به جای دیگر
عمودی ۱۳ دوست
عمودی ۱۳ به شب راه‬‫ رفتن
عمودی ۱۳ حرف صریح و بی‌پرده
عمودی ۱۴ اسلوب و روش سخن
عمودی ۱۴ از‬‫ توابع شهرستان اهر
عمودی ۱۵ برخاستن
عمودی ۱۵ واعظ و سخنران
عمودی ۱۶ ساحل و بندر
عمودی ۱۷ مادر ورزش ها
عمودی ۱۷ مسخره کردن
عمودی ۱۷ ‬‫چله کمان
عمودی ۱۸ سرگشته و متحیر
عمودی ۱۸ از عناصر اربعه
عمودی ۱۸ اصل و‬‫اساس
عمودی ۱۹ نکته باریک
عمودی ۱۹ دسته و گروه
عمودی ۲۰ از آثار تاریخی و‬‫ گردشگری شهرستان کنگاور

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz