جواب مرحله ۸۸۰ جدولانه ۲

خوشا
از حروف یونانی
ارابه
از مهمات جنگی
یقه
سزاوارتر
سردتر
پایتخت کامرون
شهر اصفهان
در نهان
نرخ
دوره یادگیری کار
روشندل
اجازه حضور در نزد شاه
مقابل
خلاص
دارای اعتبار
ژست ورزش بدنسازی
شادمان
محبوبی
کیفیت
آتشگیره
خدا
سخنان بیمار گونه
دوست
واحد صفحه نمایش
دارای مدرک کارشناسی
کلک
لقب پادشاه حبشه
خداوند
خراش در سطح چیزی
آشکارا
همراه بیل
شهر تهران
داد و فریاد
ضرب موسیقی
گناه
از ماه‌های سریانی
وسنی
پیامبر
میوه تازه رسیده
از درندگان
باب
پرچم
ریشه
برفی که با باد باشد
فتنه‌جو
هیاهو به راه انداختن
گل سیاه ته مرداب
دردمندی
شهر مازندران
پاکیزه
رنگ استقلال
از سازهای ضربی
بیان سخن بدون استنباط
صاف و هموار گشتن
آبگیر
نمونه چاپی
هزار عرب
کبوتر دشتی
ستون چادر
لشکرگاه
یار پت
از عناصر گازی شکل
تاریخ‌نویس
حرف درد
بخشیدن
اریب
پی در پی شدن
نصف هر چیز
گریزنده
مقوای نازک
بسیار لاغر
محل تعلیم هنر
کشور اروپایی
میزان الحراره
خراش
پروردگارا
غرغر و بهانه
پدید آمدن
ثمر
رود ایران و افغانستان
دوستی
گودال
دریاچه ترکیه
درو شونده
پره گوش
از ماه‌ها
پیشوا
برخلاف
فشارسنج
از ایالات آمریکا
شکمباره
شناسنامه
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا
شهری در ایتالیا
بخشش
آشوب
تصدیق آلمانی
گلی سفید یا زرد یا نارنجی
تنبل جالیزی
پرسش از مکان
از ایالات آمریکا
اسب ترکی
آلت نخ ریسی
مسئول دریافت پول
راهرو سرپوشیده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar