جواب مرحله ۸۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ رانده شده
افقی ۱ شاخه ای از رشته های فنی مهندسی دانشگاهی
افقی ۲ صدراعظم ایران در دوره قاجار که تاسیس دارالفنون‬ ‫از اقدامات برجسته وی بود
افقی ۲ چهره
افقی ۲ اولین مسجد جهان اسلام
افقی ۳ تشنگی شدید
افقی ۳ از ادات شرکت
افقی ۳ عضوی زنده در سفره‬‫هفت سین!
افقی ۳ واحد تنیس
افقی ۴ پرحرفی
افقی ۴ زیان
افقی ۴ آکنده
افقی ۴ شهر نیروگاه
افقی ۵ نقدکننده
افقی ۵ لقبی تشریفاتی برای جنگ آوران اروپای‬‫ قرون وسطی
افقی ۵ مسافرخانه بین راه
افقی ۶ چیره شونده
افقی ۶ خواربار از قبیل نخود و لوبیا، عدس
افقی ۶ نوعی کاغذ نامرغوب
افقی ۷ هریک از‬‫‌‬‫ دو غده لنفاوی
افقی ۷ توگوشی
افقی ۷ کشتزار خربزه و هندوانه و امثال آن
افقی ۸ شهر توت
افقی ۸ بازگشتن
افقی ۸ شهری در استان کرمان
افقی ۸ خدای ‬‫درویش!
افقی ۹ بین دو طرف
افقی ۹ کلام بی پرده
افقی ۹ اسب نجیب و اصیل
افقی ۱۰ تیرانداز
افقی ۱۰ از ملزومات طبخ آش
افقی ۱۰ محکم و استوار
افقی ۱۱ ‬‫خودداری کردن
افقی ۱۱ آبونه شدن
افقی ۱۱ ضایع شده
افقی ۱۲ پاکدامنی
افقی ۱۲ حرف پیروزی!
افقی ۱۲ شهر خروس جنگی
افقی ۱۲ کتف و شانه
افقی ۱۳ تیر پیکان‬‫دار
افقی ۱۳ پدربزرگ
افقی ۱۳ فلز مرتجع!
افقی ۱۳ قبر
افقی ۱۴ واحد اختلاف پتانسیل الکتریکی
افقی ۱۴ حرص و طمع
افقی ۱۴ پایتخت سومالی
افقی ۱۵ کنایه از آدم ‬‫زودرنج است
افقی ۱۵ پنهان شدن برای صید‬
عمودی ۱ انقیاد و اطاعت
عمودی ۱ نحوه چیدمان اشیاء کنار هم
عمودی ۲ نمایش جلال و شکوه
عمودی ۲ نسب شناس
عمودی ۲ مصیبت
عمودی ۳ بر صورت آقایان می‬‫بینید
عمودی ۳ سخن و گفته
عمودی ۳ حریص
عمودی ۳ موضوع رساله
عمودی ۴ پرحرفی
عمودی ۴ اسلحه ای برای شلیک به آسمان
عمودی ۴ شگرد انجام کاری
عمودی ۵ طبیب
عمودی ۵ ‬‫صمغ
عمودی ۵ آوردن
عمودی ۶ ریزش نزولات آسمانی را گویند
عمودی ۶ کلمه تایید بی ادبانه!
عمودی ۶ اندازه از سرانگشت‌ میانه دست تا آرنج
عمودی ۶ مساوی‬‫‌‬‫‌‬‫
عمودی ۷ تناوب زراعی
عمودی ۷ صفحه اینترنتی
عمودی ۷ نوعی شیرینی ایرانی متشکل از آرد نخودچی یا آرد گندم، روغن، شکر یا پودر قند و هل‬‫
عمودی ۸ طایفه ای ایرانی
عمودی ۸ ابزار سوراخ کاری ورقه های فلزی
عمودی ۸ ظرف جوش آوردن آب
عمودی ۸ سه کیلوگرم
عمودی ۹ از درجه داران ارتشی بالاتر‬‫ از سرتیپ
عمودی ۹ علامت جمع فارسی
عمودی ۹ گروه
عمودی ۱۰ سبزی غده ای
عمودی ۱۰ پول کشور آفتاب
عمودی ۱۰ مایه حیات
عمودی ۱۰ خانه قدیمی ساخت
عمودی ۱۱ عضو‬‫تنفسی گیاهان
عمودی ۱۱ اصل و خالصه هر چیز
عمودی ۱۱ نظرات
عمودی ۱۲ سرقت اینترنتی اطالعات رایانه‌ای
عمودی ۱۲ شخصیت و نقش نمایش
عمودی ۱۲ دفع‬‫ مزاحمت
عمودی ۱۳ زدنی بهانه گیر!
عمودی ۱۳ آرزوها
عمودی ۱۳ آرایش
عمودی ۱۳ بازی فرنگی
عمودی ۱۴ خشک مزاج
عمودی ۱۴ تدارک دیدن
عمودی ۱۴ بیماری
عمودی ۱۵ ماده تسریع ‬‫کننده واکنش شیمیایی
عمودی ۱۵ برادر حضرت موسی(ع)‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar