جواب مرحله ۸۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی یکساله از خانواده ‬‫جگنیان که بیشتر در‬‫ کشتزارهای آبی بویژه در‬‫شالیزارها یافت می‌شود
افقی ۱ شهری ‬‫در استان فارس‬‫
افقی ۲ به قول فروشنده نقل بیابان‬‫ است
افقی ۲ بدل وضو
افقی ۲ گوهرها‬‫
افقی ۳ موی بلند سر زنان
افقی ۳ مریض‬‫ نیست
افقی ۳ هدف‬‫
افقی ۴ ایوان بالا
افقی ۴ دوستی
افقی ۴ قرار،‬‫پیمان‬‫
افقی ۵ بله روسی
افقی ۵ نرمی و نازکی
افقی ۵ ‬‫رفع دلخوری و کدورت‬‫
افقی ۶ پسر عرب
افقی ۶ آسانی
افقی ۶ کانون‬‫ دایره
افقی ۶ درختچه بومی نواحی‬‫ گرمسیر از تیره سماقیان‬‫
افقی ۷ در آرزوی فرزند
افقی ۷ حرفه‬‫ کاربرد علوم فنی
افقی ۷ بیماری‬‫ جلدی‬‫
افقی ۸ خرمی، شادابی
افقی ۸ جنس‬‫ بادیه
افقی ۸ فرودگاهی در امریکا‬‫
افقی ۹ نشانه و معجزه
افقی ۹ مرکز استرالیا
افقی ۹ بیست و چهارمین حرف لاتین‬‫
افقی ۱۰ مخترع تلفن
افقی ۱۰ جاودان
افقی ۱۰ روز
افقی ۱۰ چربی حیوان‬‫
افقی ۱۱ شهری در استان گیلان
افقی ۱۱ بیزار
افقی ۱۱ ضد خشک‬‫
افقی ۱۲ مانند
افقی ۱۲ نام گلی
افقی ۱۲ سکه قدیمی‬‫
افقی ۱۳ نوعی نان
افقی ۱۳ چند زائر
افقی ۱۳ جریب‬‫
افقی ۱۴ کسی که به دوست خود کمک کند
افقی ۱۴ ماده ژلاتینی موجود در برخی گیاهان
افقی ۱۴ آوای حماسی‬‫
افقی ۱۵ قطعی برای چاپ کتاب
افقی ۱۵ ریشه‌شناسی‬
عمودی ۱ نوعی ظرف مسی بزرگ
عمودی ۱ ضربه پا در شکم در تکواندو‬‫
عمودی ۲ سرپرست
عمودی ۲ گروه مرغان
عمودی ۲ نغمه و آهنگ‬‫
عمودی ۳ شهید صدر اسلام
عمودی ۳ پاکدامنی
عمودی ۳ اثر اوگوبتی ادیب ایتالیایی سده بیستم‬‫
عمودی ۴ خاندان
عمودی ۴ رها
عمودی ۴ برجستگی ته‌ کفش
عمودی ۴ منش
عمودی ۴ جرقه آتش‬‫
عمودی ۵ خطاکار
عمودی ۵ به کمال رسیدن
عمودی ۵ از زبان‌های برنامه‌نویسی‬‫
عمودی ۶ یک دور تنیس
عمودی ۶ قسمت کننده
عمودی ۶ نام دخترانه‬‫
عمودی ۷ زبان کشیدن
عمودی ۷ دانا و هوشمند
عمودی ۷ پارچه عریض‬‫
عمودی ۸ رهبری، پیشوایی
عمودی ۸ تبار
عمودی ۸ بلندنظری‬‫
عمودی ۹ آکنده
عمودی ۹ رشته دانشگاهی
عمودی ۹ نظر‬‫
عمودی ۱۰ مدرسه‌ها
عمودی ۱۰ کوزه آب
عمودی ۱۰ ‬‫‬‫آوای درشت‬
عمودی ۱۱ جامد
عمودی ۱۱ سازمان دادن
عمودی ۱۱ یکی از صنایع دستی بافتنی ایرانی
عمودی ۱۲ صدا
عمودی ۱۲ پایان‌نامه
عمودی ۱۲ گشاده
عمودی ۱۲ چهار من تبریز
عمودی ۱۲ بریدن رگ
عمودی ۱۳ نوازنده
عمودی ۱۳ آنفلوانزا
عمودی ۱۳ مهاجم سابق والنسیا
عمودی ۱۴ مایع نشاسته
عمودی ۱۴ چیزی را در تصرف خود داشتن
عمودی ۱۴ محدب
عمودی ۱۵ اثر تاریخی شهر ری
عمودی ۱۵ نویسنده کتاب عقل سرخ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar