جواب مرحله ۸۶۴ جدولانه ۲

بت
باب
نوبت کاری
از خزندگان
طاقت
اهل کشوری بودن
یاد کننده
گداختن
شتابان تاختن
پایتخت مالت
بلند
پیشرو سپاه
از ایالات آمریکا
ورم کردن
ماده بیهوش کننده
شیوه
عصب بزرگ
کنایه از فتنه به پا کردن
ظروف رویین می‌سازد
سروری
جلاد
نشانه مفعولی
کمان
گروه ورزشی
کشور آفریقایی
نمد زین اسب
بازگرداندن تندرستی
سختی و صلابت
سنگ معدنی گرانبها
یونجه
همنشین
دور از هم
نمو
گیتی و آنچه در آن است
شهر مرکزی
پادشاه مصری
بلندی
پیاپی شدن
شرکت سازنده کنسول بازی
آفریننده جهان
از ماشین های راه سازی
از مصالح ساختمانی
طاقچه
رودی در سیبری
کلمه شگفتی
ده هزار متر مربع
خشنود نیست
شاعر پارسی گوی هندوستان
ناپدری
آلت نخ‌ریسی
استارت قدیمی
رشته
شگفتی
نوعی خرچنگ خوراکی
ورزش رزمی کره‌ای
مکار
مست
گذشته
کلمه درد
کشور اروپایی
حج‌گزار
گریه سوزناک
از پوشاک
ترسیدن و گریختن
دستگاه فتوکوپی
ریختن آب
در کفش برخی است
حرف درد
آشکار
شهر کرمان
واکسن
به هم رسیدن
گناه
شغلش نوشتن است
نصف هر چیز
مشهور
فراهم آمده
طبیب
از چاشنی‌ها
زکام
وام‌ها
ناجوانمرد
از تقسیمات ارتشی
ویراستن
مظهر پلیدی
به تماشا گذاشتن
واحد پول عربستان
افراد
مجوز ورود به کشور دیگر
بیزار گشتن
شباهت
سالک
برگ برنده
سوا
پیروان
جزا
قعر جهنم
فرزند
از ماه‌های سریانی
پرحرف
سبزی خورد کردنی
دوشاب
واقعه
صد متر مربع
باد
مستبد
به هم مانند بودن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar