جواب مرحله ۸۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ گیاهی از حبوبات با مصرف‬ ‫آشپزی
افقی ۱ گردن نهادن‬‫
افقی ۲ چلیپا
افقی ۲ آتشکده عهد ساسانی
افقی ۲ ‬‫این شهر در گذشته پایتخت ژاپن‬‫ نیز بوده است‬‫
افقی ۳ سربها
افقی ۳ دوست، یار
افقی ۳ مجرای ‬‫آب‬‫
افقی ۴ سردسته
افقی ۴ پول چین
افقی ۴ یاری ‬‫دهنده‬‫
افقی ۵ خمره بزرگ
افقی ۵ نام‌سازی
افقی ۵ رزق‫
افقی ۶ همان ارگ است
افقی ۶ عمل منافق
افقی ۶ ‬‫ساعی
افقی ۶ عادت، منش‬‫
افقی ۷ نام پسرانه
افقی ۷ تمرین
افقی ۷ نهر‬‫ کوچک‬‫
افقی ۸ ثابت و برقرار
افقی ۸ چیز
افقی ۸ امپراتور‬‫ روم‬‫
افقی ۹ سرزمین اینکاها
افقی ۹ کشوری ‬‫اروپایی
افقی ۹ شماره بین‌المللی کتاب‬‫
افقی ۱۰ حرف ندا
افقی ۱۰ ناچار
افقی ۱۰ فرشته
افقی ۱۰ ‬‫آزاد‬‫
افقی ۱۱ کلمه افسوس
افقی ۱۱ ضرر
افقی ۱۱ واحد سطح‬‫
افقی ۱۲ مرزبان
افقی ۱۲ هندی
افقی ۱۲ به معنی لقب‬‫
افقی ۱۳ در علم اقتصاد درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید
افقی ۱۳ سمت چپ
افقی ۱۳ ‬‫حیله‬‫
افقی ۱۴ بادها
افقی ۱۴ جای پختن نان در دکان نانوایی
افقی ۱۴ جد پیامبر اکرم ‌(ص)‬‫
افقی ۱۵ سرزمین یخبندان
افقی ۱۵ کشوری در امریکای مرکزی با پایتخت سان‌خوزه‬
عمودی ۱ لقب اصفهان
عمودی ۱ غده‌ای پهن و دراز در قسمت فوقانی شکم و پشت معده‬‫
عمودی ۲ بهشت
عمودی ۲ یک نوع سوءتغذیه است که در اثر کمبود تیامین (ویتامین ب ۱) ‬‫بروز می‌کند
عمودی ۲ کمک‬‫
عمودی ۳ هوس باردار
عمودی ۳ خجالتی
عمودی ۳ رود اروپایی‬‫
عمودی ۴ خرس فلکی
عمودی ۴ پول رایج در ژاپن
عمودی ۴ برجستگی ته ‌کفش
عمودی ۴ قوم غیور
عمودی ۴ ساز ایرانی‬‫
عمودی ۵ کشور آفریقایی
عمودی ۵ خودپسندی و تکبر
عمودی ۵ زنده‬‫
عمودی ۶ آفتاب‌پرست
عمودی ۶ ساده ‌دل
عمودی ۶ مرد عارف‬‫
عمودی ۷ قیمت
عمودی ۷ از نوازندگان عهد ساسانیان
عمودی ۷ تیرچه چوبی‬‫
عمودی ۸ چاقوی کوچک دسته‌دار
عمودی ۸ ضمیر اشاره به نزدیک
عمودی ۸ خط خوش‬‫
عمودی ۹ بازیچه کودکانه
عمودی ۹ عید تولد حضرت مسیح ‌(ع)
عمودی ۹ نژادی از نژادهای اسلاو شرقی‬‫
عمودی ۱۰ فرهنگ لغت فرانسه
عمودی ۱۰ ‬مردن
عمودی ۱۰ عریان
عمودی ۱۱ تنها
عمودی ۱۱ نگارش
عمودی ۱۱ گاه همراه بوق می‌آید
عمودی ۱۲ نقره
عمودی ۱۲ تولد
عمودی ۱۲ نوعی خرمای سیاه
عمودی ۱۲ خط‌کش رسم
عمودی ۱۲ شامل همه می‌شود
عمودی ۱۳ سرطان خون
عمودی ۱۳ همسایگی
عمودی ۱۳ یار همایون
عمودی ۱۴ پدر از دست داده
عمودی ۱۴ دیه
عمودی ۱۴ فرآورده شیری
عمودی ۱۵ کشوری در اروپای شرقی
عمودی ۱۵ مباشر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz