جواب مرحله ۸۵۸ جدولانه ۲

انگور نرسیده
پزشکان
راه کوتاه
نوشیدنی تابستانی
من و شما
رشته کوه افغانستان
پایتخت ترکیه
دریغ خوردن
شهر خراسان جنوبی
اثر فرزانه کرم‌پور
رودی در فرانسه
بزرگتر
اثر تقی مدرسی
آنچه در دل گذرد
بی‌حرکت
مار بزرگ
پول داد و ستد می‌کند
چربی گوسفند
تباهی
نزدیکی
غیر معمول
سود پول
ملت‌ها
پایین
ادبیات طعنه
بستن و دوختن
خوشامد گفتن
صحبت دوستانه
نوعی بازی ورق
بزرگان
بیماری زردی
قرار و پیمان
بامداد
رود ایتالیا
دیوار بلند و محکم
سرشیر
دریافت کردن
خشمگین
پدر پدر
آرزومند
ابزار دود کردن
مسیحی
وقت
ممانعت
باقی جان
درآمد حاصل از فرصت‌ها
رویه و سطح چیزی
ابتدا
روایت کننده
عبادتی که واجب نیست
املاح اسید کلریک
رب‌النوع مصری
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی
بارگنج
دشمن دیرین درخت
فیلمی با بازی ایرج قادری
ذره باردار مثبت
اتحادیه مرکب از چند شرکت
اعشاری نیست
بی‌خبر
حرام
شهر زنجان
ناآشنا به کار
گردنده
شهر مرکزی
شهر هند و پاکستان
طرف راست
تخم مرغ سرخ شده
روانه کرده
از بت‌های جاهلیت
نیمه بار
املاح اسید نیتریک
شهر پرجمعیت ایران
واحد مایعات
کلمه شگفتی
مال و ثروت
بدگوهر
بدنی آسیب ناپذیر دارد
نوشیدنی
مذکر
سرمه
اثر رضا امیرخانی
برانگیخته شدن
هر چیز نوک تیز
کشور اروپایی
از سبزی‌ها
انداختنی در منچ
آینه
شهر بی‌قانون
مرطوب
از ایالات آمریکا
غیر عرب
نوعی ماشین مولد نیرو
توضیح
امیدوار بودن
گرد آمدن
ترش و شیرین
درست دانستن
بلندی
از سنگ‌های قیمتی
پول فلزی کم‌بها
ظرف سرخ کردنی
ملایمت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar