جواب مرحله ۸۴۹ جدولانه ۲

جنگ‌های پیامبر
دیدار پزشکی
یمانی‌اش معروف است
ادیت کردن
خوابیدن
بسیار نالنده
نرمتر
شکوه
فوق
اثر ایرج پزشک‌زاد
اثر آندره ژید
اثر هکتور مالو
جشن باستانی
فرمت پخش صوت و تصویر باهم
زر
مکر
سپیدموی شاهنامه
خالق روح
به دنیا آوردن
پیامبر
مروارید
از ظاهر به باطن‌ پی‌می‌برد
خودبینی
زدن قلب
پسوند راننده
نوشیدنی دبش
شامه‌نواز
نوعی خیمه
خرد شدن
شنبه
یک صد سال
مخالف
آقا
شهر فارس
سرخوشی و غرور
اموال بدست آمده در جنگ
عادت
برگه اعتراف
جانور دریایی
جدا کردن دو چیز از هم
منافق
ناپدید گشتن
پستی
بشقاب بزرگ
روش و طریقه
برآمدگی شبیه دندان
واحدی در سطح
بنده زرخرید
اثر فهیمه رحیمی
شلوار کوتاه
آسودگی
باقی جان
بی‌تجربگی
رئیس قوم
کلمه تشکر
کشور اروپایی
غار نبوت
روشنایی
گشتن
کبوتر دشتی
کشنده بی‌صدا
نام ترکی
دورتر
از درختان همیشه سبز
منسوب به ارتش
اول
حج کننده
پسر
نوبت نمایش سینما
آتیه
فیلمی از وودی آلن
پایتخت جمهوری دموکراتیک کنگو
فروشنده آب
کشور اروپایی
زردرنگ
نادیده گرفتن خطای کوچک
تلخ عرب
قعر چیزی
گل پرپر شونده در باد
ناخوانا
کارآموز پزشکی
به پایان رساندن
از ماه‌های میلادی
از فراورده‌های شیر
شهر مرکزی
قرابت
ظالم
مهارت و زیرکی
عامل وراثت
پسوند خورنده
نوعی بیماری تنفسی حاد
فرهنگ آموختن
عضو شنوایی
برجستگی لاستیک
ورزش راجر فدرر
آرزو کردن
دهان
قاره کهن
غیر متعارف
تاخت اسب
عدد ورزشی
روا
درخت قالی
گذرگاه آب
کشور اروپایی
خلاص شده
کشور آسیایی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz