جواب مرحله ۸۳۳ جدولانه ۲

غذای معروف ایرانی
طایفه و گروه
آماده کردن
پیش‌شماره
از خواهران برونته
برگزیده از هر چیز
نیروی نظامی یک کشور
مشت‌زن
مسطح نیست
ضعیف
درخت مسواک
آزمند
اثر میخائیل شولوخوف
خرد
ریختنی روی عروس و داماد
از گل‌ها
کشور آسیایی
آرد کردن غله
گودی
طرفدار جدایی دین‌از سیاست
تاج خروس
قسمت مرکزی اتم
اثر ماکسیم گورگی
مملو
لباس پوشیده
سرکش
زاماسکه
اثر پائولو کوئلیو
دوبله کننده
بخار دهان
ظرف غذای سربازی
شبیه
تیم فوتبال آلمانی
خسرو و پادشاه
از هم پاشیده
تکیه کردن
تنبان
خط تصویری
کوتاه و چاق
شرمساری
زبانش گرفته است
خواندنی دانش‌آموز
حالتی بین خواب‌و بیداری
خرج‌ها
پارچه ابریشمی رنگین
پشت و پناه
عمل و کردار
چربی
محل جریان‌ها
دیدن
شاهزاده
مخالف
صورت‌ها
بانگ سگ
جلسه
نوعی بازی تخته‌ای
دلیل‌های آشکار
دلداده مجنون
کشور آفریقایی
زن‌بابا
بند پای زندانیان
شراب‌ده
تاراج
عظمت و شکوه
شهر کرمانشاه
شدنی می‌شود
آب ویرانگر
کاور
پرده توری
رفیق مشهدی
مسابقه اتومبیل‌رانی
پایتخت آلبانی
کشور آفریقایی
از مواد مورد نیاز بدن
عابد
انبار
بازداشت کردن
کمیاب
وارونه
قوم مغول
دوری
یک عدد
دارای اندیشه خوب
ظرف روغن
سالخورده
چرک
تحت سلطه کشور بیگانه
هواپیمای عجول
قبه روی مساجد
بریدگی
پیشوا
سائل
ستار کم‌نور
منحرف
مسافرکش شهری
بوزینه
ماده گندزدایی
شخص
امر از آمدن
تاج خورشید
بشقاب دراز بزرگ
فراخ و وسیع
توانا
پهن شدگی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar