جواب مرحله ۸۳۰ جدولانه ۲

استهزا
ظلمانی نیست
قبل از انتشار
نامی برای دین زردشتی
پایتخت تبت
دور بازی تنیس
گیره
بلبل
خشک
کوشش کننده
رب‌النوع مصری
نوعی بازی روی میز
باردان
پاسداری
سوگوار
خراش
شمار
بزرگ‌منشی
چهره
بشارت
از سوره‌ها
بیماری و ناخوشی
شهری در افغانستان
هدیه دادن
ماهیانه
سوگند‌ها
خوشحال
ورم کردن
چیز مدور و میان‌خالی
مهیب و سهمگین
خردمند
گشاده روی
تصور شده
ون
ماه سرد
ابر نزدیک زمین
فنا
گرد سفید مخدر
کلمه افسوس
دخترانه نیست
خسران دیده
دنباله
رایگان
از پیامبران
شماره و عدد
نوعی بیماری پوستی
آتشدان حمام
خط‌کش مهندسی
عددی در ریاضی
کلمه پرسش
چاهی در جهنم
خاطر
جایی که سایه باشد
پیچ و تاب
گریه و زاری کردن
مجرای آب از بام به پایین
متصدی
گوارا
والیبالیست ایرانی
مکتب ادبی احساسات و تخیل
فریب
شهر خوزستان
اما
نوعی ساز بادی
نفس نفس زدن
قسمت عقب چیزی
پهلوان
پیرامون خانه
تابه نان پزی
رود پرآب
مهربان
شهر کرمانشاه
تسمه
چکیدن آب
بزرگتر
خانه ییلاقی
پاک شده
تحت‌سرپرستی است
متذکر
ضرورتا
زور
سری
پرده‌دری
پاکیزگی
مستقیم
گرامی داشتن
تار و کدر
عضو سخن‌گو
خواب خوش
بی‌شرم
شهری در فرانسه
جنگ
در رفاه بزرگ شده
پارچه مشبک
شهر مازندران
عالم وهم و خیال
عدد فوتبالی
رنج و محنت
درخت پر شاخ و برگ
عدد خیطی
رنگ
ناشنوایی
از عوامل بیماری‌زا
شهر زنجان
ثروتمندی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz