جواب مرحله ۸۳ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پوست دباغی شده بز
افقی ۱ ‬‫نویسنده بابا لنگ ‌دراز‬‫
افقی ۲ تمایل داشتن
افقی ۲ هستی و ‬‫وجود
افقی ۲ شترمرغ امریکایی‬‫
افقی ۳ درک کردن
افقی ۳ بحر
افقی ۳ گنده‬‫ و درشت‬‫
افقی ۴ چارچوب
افقی ۴ تاک
افقی ۴ مردمان‬ ‫امین
افقی ۴ پشت سر‬‫
افقی ۵ خاندان
افقی ۵ جنین
افقی ۵ بیزار بودن‬‫
افقی ۶ کناره ‌ها و اطراف
افقی ۶ مرکز‬‫ ‬‫شهرستان تنگستان
افقی ۶ هواپیمای‬‫تندرو‬‫
افقی ۷ قدرت
افقی ۷ عنوان بندی
افقی ۷ گلو‬‫
افقی ۸ قانونگذار
افقی ۸ گندم از آسیاب‬‫ برگشته
افقی ۸ سمت راست‬‫
افقی ۹ گوی نقره‌ای پوش شب انبوه
افقی ۹ ‬‫‬‫مسافری از سرزمین عجایب‬‫
افقی ۱۰ سنگ آسیاب
افقی ۱۰ خوشحالی
افقی ۱۰ ‬‫بزرگی‬‫
افقی ۱۱ بیابان
افقی ۱۱ نماینده دولت در شهر بیگانه
افقی ۱۱ بزرگ قبیله‬‫
افقی ۱۲ پیروزی و ظفر
افقی ۱۲ الهه هندو
افقی ۱۲ من و شما
افقی ۱۲ فرد غیرمعلوم‬‫
افقی ۱۳ شالوده
افقی ۱۳ لب از سخن فروبسته
افقی ۱۳ غیرمناسب‬‫
افقی ۱۴ صفت چای
افقی ۱۴ پاره خشت
افقی ۱۴ حقه‬‫
افقی ۱۵ دانش بررسی پدید ‌های جوی
افقی ۱۵ رانده شده از شغل یا مقامی‬
عمودی ۱ رنگ مرکباتی
عمودی ۱ بازی کودکانه کلاسیک‬‫
عمودی ۲ فریب خوردن
عمودی ۲ مرموزترین بیماری قرن
عمودی ۲ اسب بارکش‬‫
عمودی ۳ ابر سفید
عمودی ۳ ریزه آتش
عمودی ۳ معبد ترسا‬‫
عمودی ۴ آفت کشتزار
عمودی ۴ جاری
عمودی ۴ امر از شستن
عمودی ۴ ذکاوت‬‫
عمودی ۵ دعای خیر
عمودی ۵ نشان دادن
عمودی ۵ همسر مرد‬‫
عمودی ۶ پاسخ منفی
عمودی ۶ زیور، پیرایه
عمودی ۶ درس دادن‬‫
عمودی ۷ بت جاهلیت
عمودی ۷ کاری مهم در زراعت
عمودی ۷ خوراک کفش‬‫
عمودی ۸ آهو
عمودی ۸ مخفف تو را
عمودی ۸ هدهد‬‫
عمودی ۹ پدر مرده
عمودی ۹ شهری در استان یزد
عمودی ۹ داخل‬‫
عمودی ۱۰ آخر
عمودی ۱۰ قسمت کننده
عمودی ۱۰ ‬مخفف خوب
عمودی ۱۱ درخت سایه گستر
عمودی ۱۱ کارمایه
عمودی ۱۱ هنگام
عمودی ۱۲ بم‌ترین صدای مرد
عمودی ۱۲ دهان
عمودی ۱۲ خواستار و راغب
عمودی ۱۲ اشاره به دور از نوع ادبی آن
عمودی ۱۳ نوعی ساز
عمودی ۱۳ کبود
عمودی ۱۳ چوپان
عمودی ۱۴ چاره اندیشی
عمودی ۱۴ قاتل
عمودی ۱۴ شهری در ازبکستان
عمودی ۱۵ صداقت عامیانه
عمودی ۱۵ راز دل با او توان گفت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz