جواب مرحله ۸۲۹ جدولانه ۲

جریمه سخت فراموش‌نشدنی
آبگیر
خروشیدن
چله کمان
باران ریز
روا و مجاز
درس نوشتنی
از روی اجبار
آهنگ کردن
نیرو و شجاعت
پسوند پیدا کننده
خرسند
اثر گراهام گرین
بستن و دوختن
بسنده کردن
از ماه‌های سریانی
جلودار
ملی
دشوار
موافق و بی‌ریا
گوشه‌ای در دستگاه شور
تراویدن
پیش‌قراول
مدرک نشان دادن
ایرادگیر
بی‌مانند
دانه سحرآمیز
علم مطالعه زبان
مطرب
حرف همراهی
بیزار گشتن
پاکدامنی
رونده
ثروتمند
استقبال
باشد
کشور آفریقایی
فتنه‌گر
وحشی
سولفات ارسنیک
سختی و عذاب
گذراندن واحد تحصیلی
پارسایان
بنیاد نهادن
دستگاه فراخوان
بخش زایمان بیمارستان
رسیدن به مطلوب
شام
داری خوی بد
پیشرفته
مفصل بین ران و ساق پا
دستور و قاعده
آب راکد
دهان عرب
ضایع و خراب
شکاف
فرش زیر پا
پرواز کننده
سفره نوروزی
اثر اصغر الهی
از سوره‌ها
تیغ برش
بهرام
میان
الگو
نوعی عایق بام
مراد و مقصود
کوهان شتر
کشیش
حرف نهم یونانی
اندازه
آبگیر
آواز خواباندن کودک
زن‌بابا
نفع
سالخورده
کارآموز پزشکی
شکوه و عظمت
زمان تولد
نوعی کباب
کامیون کشنده
اجازه و رخصت
برانگیختن
امر از آمدن
گردش
قرض و دین
اثر خواجه عبدالله‌انصاری
تیشه درودگری
شهر آذربایجان شرقی
نطفه
برفراز
عمل بریدن
غزال
موی پیچیده
خو کرده
گمان
اثر فرشته ساری
ماهی کنسروی
به سوی
ساختن و آراستن
ناخوشی
پادشاهی
شهری در استان قزوین
گنجیده شده

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz